El Vendrell, 31 de gener de 2022

El SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa) 0-3 anys és un servei d’intervenció preventiu i de tractament gratuït, dirigit a famílies derivades dels Serveis Socials Bàsics i altres serveis que intervenen en la primera infància com el CDIAP o les llars d’infants, entre altres. Aquests detecten mancances en tots els aspectes relacionats amb la criança i fan la valoració amb l’equip educatiu de Serveis Socials per tal de formalitzar la derivació. Fins ara, al Vendrell aquest servei estava ubicat en una aula d’una llar d’infants municipal, però calia trobar un espai propi, més ampli i de fàcil accés per a les famílies usuàries. Finalment, s’ha instal•lat a la segona planta de l’edifici del Tívoli.

Segons la regidora de Serveis Socials, Montse Martín, “aquest espai té un valor afegit i és que, quan acabi la pandèmia, permetrà que la gent gran que acudeix amb regularitat a l’edifici per fer cursos i altres iniciatives pugui participar d’una manera o altre amb el treball que es fa des del SIS, ja sigui explicant contes als infants o aportant la seves experiències”.

Actualment, l’equip del SIS 0-3 està format per dues educadores socials de l’equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament del Vendrell, que atenen un total de 16 famílies.

En concret, el SIS té com a finalitat potenciar les habilitats parentals mitjançant mesures d’orientació i suport específic davant de situacions de conflicte familiar, dificultats psicosocials, risc d’exclusió social, i dinàmiques que no afavoreixin l’estabilitat i el benestar de la família i els menors que en formen part. El SIS realitza aquesta tasca a través de l’acompanyament als pares i les mares o els cuidadors i cuidadores principals, en el procés de criança i l’educació dels infants per tal de millorar la cobertura de les seves necessitats integrals.©2019 Ajuntament del Vendrell