El Vendrell, 21 de desembre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 20 de desembre un ple ordinari, en el qual es va arribar als següents acords:

-Amb 18 vots a favor (Govern, SP-ERC, i Primàries) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial una modificació puntual del Pla General referida a la finca del c/ Francesc de Goya, 16, de Coma-ruga. El canvi és de clau de zona d’ordenació aïllada unifamiliar a sistema d'infraestructura perquè en aquesta finca actualment s'hi ubica una estació de bombeig.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada per Som Poble-ERC-AM per declarar el Vendrell una ciutat amiga de la infància i per la redacció del Reglament del Consell de Nens i Nenes del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada per Junts pel Vendrell per a la creació del repositori obert de coneixement de l'Ajuntament del Vendrell.

-Amb 18 vots a favor (PSC, SP-ERC, Cs, JxV i Primàries Catalunya) i 2 abstencions (Podem El Vendrell i AVP-FIC), es va aprovar la proposta de resolució de Primàries Catalunya, que va acceptar una esmena del govern, per tal que l'Ajuntament del Vendrell continuï treballant per estudiar l'adquisició de la casa on va viure Benvingut Socias i posterior dedicació a equipament cultural.

-Amb 17 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), 2 en contra (Cs) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la moció del PSC per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. Per aconseguir el màxim suport per a la seva aprovació, el grup proposant va acceptar una esmena de SP-ERC per retirar un dels punts dels acords.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), 10 en contra (PSC i Cs) i 1 abstenció (AVP-FIC), no es va aprovar la moció presentada per Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya de donar suport al manifest de la plataforma unitària Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al model d’escola catalana i al català.

La regidora no adscrita Mar Galeano no va estar present en els punts dels acords.©2019 Ajuntament del Vendrell