El Vendrell, 30 de setembre de 2021 

Avui el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha presentat dades de tres indicadors socioeconòmics rellevants tant de l’Ajuntament del Vendrell com del municipi, com són l’evolució del deute municipal, l’atur i la protecció social.
Pel que fa al deute municipal, al 2012 se situava en 89 milions d’euros i es preveu que al 2022 baixi fins la xifra de 31 milions d’euros. Per tant, en 10 anys el deute municipal es reduirà en un 65% (58 milions d’euros). Aquesta reducció s’ha aconseguit amb un política econòmica molt rigorosa del Pla d’Ajust i, en aquests moments, el % dels ingressos en relació amb el deute se situa per sota del 75% (63% al 2021 i 58,5% al 2022), cosa que permet tenir autonomia financera per fer inversions i per actualitzar contractes de serveis.
Baltasar Santos ha posat de relleu que “la política econòmica rigorosa per poder arribar a aquesta situació d’autonomia financera s’ha fet sense deixar ningú enrere, perquè s’han reforçat els recursos en serveis socials i accions actives d’ocupació”. Amb dades del 2020, el Vendrell és líder en protecció i promoció social a la demarcació de Tarragona i tercer de Catalunya dels municipis que tenen entre 20.000 i 50.000 habitants.
I les polítiques actives d’ocupació, que es desenvolupen en el Servei d’ocupació L’Eina, més les inversions i la reactivació econòmica, han ajudat a una reducció de l’atur. El passat mes d’agost es van comptabilitzar 2.841 persones en situació d’atur, que és una de les xifres més baixes des de l’any 2011. El regidor ha manifesta que “tot i això, els esforços en ocupació han de continuar i incrementar” i ha recordat que recentment l’alcalde del Vendrell i la resta d’alcaldes de la comarca van reclamar l’atenció del govern de la Generalitat de Catalunya per tal que es facin realitat les inversions per activar la indústria, la logística, entre d’altres sectors, per crear ocupació al nostre territori.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell