El Vendrell, 30 d’agost de 2021

El Servei de primera acollida de la Regidoria de Serveis socials de l’Ajuntament del Vendrell un any més du a terme activitats formatives adreçades a persones estrangeres immigrades i empadronades al municipi.

S’ofereixen dos mòduls formatius: un mòdul per aprendre català (mòdul A) i un mòdul sobre coneixement de la societat catalana (mòdul C).

Les accions formatives es duen a terme des de l’any 2003 amb el nom de Taller de llengua i cultura catalana i reben el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu.

Les accions formatives s’iniciaran el proper 4 d’octubre de 2021 i seran impartides per una professora de la Regidora d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell.

S’impartiran un total de set cursos: dos cursos de 90 hores d’alfabetització, dos cursos de 90 hores de català inicial i tres cursos de 15 hores de coneixement de la societat catalana.

Cada curs estarà format per un màxim de 15 persones.

Les inscripcions es faran els dies 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 i 17 de setembre de 2021, de 10 a 13 hores, al Centre Integral de Formació d’Adults (Avinguda de les Escoles número 19 del Vendrell).

La Regidoria de Serveis Socials, tot i la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, aposta per continuar oferint el Taller de llengua i cultura amb l’objectiu de contribuir a la incorporació de les persones estrangeres immigrades i retornades a la societat catalana.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell