El Vendrell, 3 de juny de 2021

Avui al matí s’ha presentat l’avantprojecte del Parc del Botafoc que ha realitzat l’estudi Green Effect Paisatgistes,  que incorpora les aportacions del procés participatiu que es va dur a terme el 2017. És un primer pas a partir del qual es podrà procedir a fer la redacció del projecte executiu. Està previst que l’execució del projecte es faci al proper mandat.

Es tracta d’un espai de 51.293 m2 amb dos nivells separats per un talús i el seu disseny com a parc respon a la voluntat de crear un nou espai per l’ús cívic, de lleure i de relació ciutadana. Per tant, el principals objectius són:
- Obtenir un espai d’activitat: esport i oci.
- Crear un nou parc de caràcter obert i públic.
- Incrementar la dotació del verd urbà del municipi.
- Dotar del Vendrell d’un lloc amb elements culturals i naturals d’interès pedagògic.
- Obtenir una espai de trobada, d’inclusió i de descompressió per la població.
- Establir la natura i l’ombra com a focus d’atenció, activitat i relació.

El Parc del Botafoc ha d’esdevenir un espai públic agradable que afavoreixi els usos de lleure, esportius i culturals. Per tant, en aquest avantprojecte es planteja:
-una gran superfície protegida del sòl i del vent, amb forces zones amb ombra;
-un gran espai polivalent pel lleure i l’esport, per realitzar petits concerts de música, sardanes, fires, espectacles, etc.;
-una gran diversitat d’equipaments lúdics per a diferents edats;
-zones per practicar l’esport, zones de picnic i d’estada,
-i recorreguts i itineraris adaptats.

Pel que fa a la vegetació, es considera que la millor intervenció és la de conservar i potenciar el paisatge vegetal de la zona amb l’ús d’espècies autòctones i espècies adaptades a l’entorn del Vendrell. El torrent Cullerer s’integrarà al parc amb una renaturalització.

D’altra banda, amb l’objectiu de crear una ciutat harmònica que integri tots els seus espais, el Parc de Botafoc ha d’esdevenir un espai obert que actuï com a zona de connexió i de canalització de fluxos entre els nuclis que hi ha a cada banda de la Riera de la Bisbal.

I la Torre del Botafoc, que es va construir pel govern militar liberal després de l’entrada dels carlins al Vendrell el juliol de 1874 i a la qual se li farà una actuació de restauració, es projecta com un gran mirador on es podrà veure l’obertura del Vendrell cap al mar. Com a espai d’interès històric, esdevindrà una gran pol d’interès on s’hi podran desenvolupar diverses activitats pedagògiques i culturals.   

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “amb el Parc del Botafoc farem realitat la transformació del Vendrell amb una gran zona verda i de cohesió de les dues bandes de la Riera de la Bisbal i com a espai d’esbarjo i esport”.©2019 Ajuntament del Vendrell