A partir del dilluns 7 de juny i fins al 23 de juny, es podran fer les inscripcions a l'Estiuet artístic.

Telemàticament, s'ha de fer mitjançant Instància genèrica. A la Instància cal adjuntar la Inscripció de l'Estiuet artístic, el DNI del responsable, DNI de l'infant si en té i Tarja Sanitària de l'infant.

Presencialment, cal demanar cita prèvia al SAC de l'Ajuntament i portar impresa i omplerta la Instància genèrica, la inscripció de l'Estiuet artístic i fotocòpia del DNI del responsable, DNI de l'infant si en té i Tarja Sanitària de l'infant.

 **Per a tràmits presencials al SAC, s'ha d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC©2019 Ajuntament del Vendrell