El Vendrell, 30 de març de 2021

Avui al migdia, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i el secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, han signat l'adhesió del Vendrell a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya, un full de ruta per al desenvolupament sostenible de les àrees urbanes. A la demarcació tarragonina ja s’havien adherit anteriorment Tarragona, Tortosa, Valls i, avui mateix, Reus.
L’Agenda urbana de Catalunya deriva de la Nova Agenda Urbana aprovada el 2016 durant la cimera d’ONU-Hàbitat a Quito (Equador). Recollint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana vol guiar la transformació de les àrees urbanes els propers 30 anys seguint criteris de resiliència, sostenibilitat ambiental, social i econòmica, i adaptació al canvi climàtic. El Govern català es va comprometre amb ONU-Hàbitat a impulsar la redacció d‘un instrument similar adaptat als reptes i a la situació concreta de Catalunya.
Així, el 2018 es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya, un organisme col·legiat amb representants de més de 60 institucions de tots els nivells de govern, universitats, sindicats, entitats socials, empresarials i econòmiques encarregat de redactar l’Agenda urbana. Tots els membres van signar la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya, que resumeix els objectius i els reptes als què haurà de donar resposta el document. Des de llavors, s’hi han adherit més entitats i administracions, entre elles l'Ajuntament del Vendrell.
Tots els municipis tindran un paper actiu en la redacció dels continguts de l’Agenda urbana de Catalunya, amb la participació de tècnics i responsables municipals en els diversos grups de treball que han d’abordar els sis eixos temàtics que la conformen: salut, benestar, qualitat urbana, prosperitat, canvi climàtic i bon govern. La redacció de l’Agenda urbana de Catalunya es durà a  terme al llarg del 2021 i es preveu que el document final pugui ser validat a principis del 2022.©2019 Ajuntament del Vendrell