El Vendrell, 17 de febrer de 2021

El govern presenta un pressupost pel 2021 en què destaquen projectes com la moneda social, la gratuïtat de les escoles bressol (P2) i la conversió en zona de vianants del c/ Quatre Fonts i el Pont de França

Avui al matí, el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha presentat en roda de premsa la proposta de pressupost pel 2021, un pressupost per avançar que el govern portarà per al seu debat i aprovació al ple ordinari del proper dilluns 22 de febrer.

El pressupost de despesa d’aquest any ascendeix a 53.013.273,66 euros, que representa un descens de 2 milions d’euros respecte al del 2020.

En l’apartat d’ingressos, en els capítols d’impostos directes i indirectes es preveu una disminució de 170.074,80 euros i hi ha una  congelació de les taxes, excepte la d’escombraries que s’ha hagut d’ajustar per l’increment del cànon d’incineració. En aquest sentit, és important la implementació del nou model de gestió de residus que s’està desplegant en els diferents nuclis del municipi per millorar el reciclatge i aconseguir reduir aquest cànon en propers exercicis. D’altra banda, hi ha un augment de 591 mil euros en les transferències d’altres administracions, de les quals destaquen els 9,4 milions d’euros provinents de l’Estat.

Pel que fa a la despesa, la que correspon al Personal (capítol 1) hi ha un increment de les retribucions d’un 0,9%, d’acord amb la Llei 11/2020, i també recull la dotació de més efectius, l’aplicació del sistema de carrera professional horitzontal, la meritació de nous triennis i indemnitzacions. Respecte a la despesa de béns corrents i de serveis, s’ha previst un import similar en base a les despeses realitzades a l’exercici anterior i l’evolució per enguany, que implica que certs programes i serveis tendeixin a la baixa mentre que d’altres augmentin. Bàsicament, els programes que augmenten són els de recollida, gestió i tractament de residus, neteja viària, centres docents i foment del treball, i els que disminueixen són Festes, Esports i Cultura, responent a la situació actual derivada de les restriccions per la Covid-19. Sobre la despesa financera, es preveu una reducció dels interessos dels préstecs i el deute, dins del Pla d’Ajust, continua disminuint (aquest 2021 es preveu amortitzar 6,72 milions d’euros) amb l’objectiu d’assolir que al 2023 s’arribi al 50% de dèficit. Les transferències corrents en concepte de subvencions tenen una reducció del 2% per la previsió de la disminució d’actes festius i esportius, abans esmentada. Sobre aquest punt, Baltasar Santos ha explicat que “aquest és un pressupost que no vol deixar ningú enrere i, per això, les emergències socials són les destinatàries principals de subvencions i ajuts a la ciutadania”. I hi ha uns fons de contingència de 245 mil euros per poder fer front a situacions imprevistes.

Pel que fa al capítol d’inversions, hi ha una reducció de l’import previst respecte a l’any anterior perquè aquest 2021 és un any de finalització de projectes. Tot i això, es preveuen accions importants i la redacció de projectes de futur que s’executaran els propers anys. Les principals inversions corresponen a l’enllumenat públic i a la transformació en zona de vianants del c/ Quatre Fonts i el Pont de França. Altres actuacions previstes són l’habilitació dels espais que ha deixat lliures el SOC a l’Edifici del Camí Reial per ampliar L’Eina Servei d’Ocupació, el Pla Renove d’asfalt i voreres, i una partida de 100.000 euros que es destinaran mitjançant un procés participatiu.

El regidor d’Hisenda ha posat de relleu que “actualment tenim una economia municipal sanejada que ens permet avançar per millorar els serveis a la ciutadania -per exemple, amb la gratuïtat de les escoles bressol (P2)-, continuar reduint el deute segons el Pla d’Ajust i pagar els proveïdors en un termini curt de temps”. Baltasar Santos també ha destacat que “l’Ajuntament del Vendrell continua sent líder en despesa de protecció i promoció social per avançar amb tothom i perquè ningú quedi enrere”.

I per a un nou model econòmic basat en la proximitat i la iniciativa social, dins d’aquests pressupostos per avançar s’inclouen les següents accions:

-Nova línia d’ajuts de 200.000 euros a autònoms i Pimes afectats per la pandèmia
-Pla d’impuls de l'economia social i solidària
-Avançar cap a la Moneda Social
-Clàusules socials en Contractació pública per afavorir l’economia local i comarcal, el medi ambient i l’ocupació: Guia de contractació pública responsable
-Millora d’espais per a la formació ocupacional

Presentació del Pressupost 2021©2019 Ajuntament del Vendrell