El Vendrell, 24 de novembre de 2020

Avui al matí, l’alcalde del Vendrell. Kenneth Martínez ha rebut a l’Ajuntament les 9 persones contractades dins del programa Treball i Formació (TREFO) de l’Eina, que van iniciar la seva activitat laboral el passat 17 de novembre.
El programa de Treball i Formació Covid-19 va adreçat a aquelles persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, amb dues línies:
La línia COVID amb accions d'experiència laboral i accions de formació dirigides a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a partir del 16 de març de 2020. S’han contractat 2 persones per fer intervenció social a l’Esplai del Tívoli i 2 per fer tasques d’informació (1 al SAC i 1 a Serveis Municipals).
I la línia PANP-COVID amb accions d'expèriencia laboral i accions de formació dirigides a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Tenen caràcter prioritari les persones més grans de 45 anys i les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. S’han contractat 3 persones com a peons de neteja (retirada d’herbes) i 2 per fer tasques d’informació a l’Eina.
En les dues línies hi ha dues actuacions a desenvolupar:
Accions d’experiència laboral amb l’objectiu de facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social. La durada del contracte és de 9 mesos amb una jornada laboral del 100%.
Accions formatives de caràcter obligatori amb l’objectiu de desenvolupar unes activitats formatives transversals durant l’acció d’experiència laboral (habilitats de comunicació, treball en equip i riscos laborals).©2019 Ajuntament del Vendrell