El Vendrell, 18 d'agost de 2020©2019 Ajuntament del Vendrell