El Vendrell, 24 de juliol de 2020

El dijous 23 de juliol, a la tarda, els jardins del Museu Deu van acollir la presentació i signatura, per part de l’alcalde, Kenneth Martínez, i del conjunt dels grups municipals del Consistori, del Pla de reactivació econòmica i social de l'Ajuntament del Vendrell per pal·liar els efectes de la Covid-19, que ha esta fruit d’un consens polític i d’una implicació d’entitats i de la ciutadania.

L’Ajuntament del Vendrell, com a administració més propera a la ciutadania, ha de donar resposta davant de l’emergència provocada per la Covid-19. En aquest sentit, l’alcalde i els regidors i regidores de tots els grups polítics, del govern i de l’oposició, han treballat colze a colze per ajudar i superar aquesta crisi. S’ha arribat al compromís d’adaptar les prioritats a aquesta nova realitat que s’ha d’afrontar i, per aquesta raó, s’estableix aquest pla de reactivació econòmica i social que tindrà vigència fins al final de mandat.

En un primer terme, aquest pla posa de manifest les mesures socials i econòmiques que es necessitaran per a una societat cohesionada i inclusiva. Per aixó, aquest document recull mesures de reactivació i promoció econòmica a nivell local sempre amb la base de la cohesió social. Des de l’Ajuntament del Vendrell s’impulsaran mesures estructurals per a reeixir després del confinament en sectors fonamentals per a la nostra vila, com són el sector primari, amb una fragilitat accentuada, i els sectors comercials, de l'hostaleria i turístic, amb uns danys sense precedents, així com la resta de sectors econòmics i productius en general.

Però aquest pla, a part de mesures en l’àmbit de serveis socials i en l’àmbit de la reactivació i promoció econòmica, també conté mesures encaminades a aconseguir una societat més justa, més resilient davant les adversitats, més empoderada i amb eines i estructures al servei de la solidaritat, el treball col·laboratiu, cooperatiu i l’economia social.

Tants els portaveus dels grups municipals com l’alcalde han posat de relleu el consens polític i han agraït la implicació d’entitats i d’actors econòmics i socials que han participat en la redacció d’aquest pla, un document viu que s’anirà adaptant a les diferents circumstàncies que es vagin presentant per tal de pal·liar els efectes de la Covid-19.

Pla de reactivació econòmica i social de l'Ajuntament del Vendrell per pal·liar els efectes de la Covid-19©2019 Ajuntament del Vendrell