El Vendrell, 11 de juny de 2020

Són diverses les queixes de la ciutadania vinculades a coloms, cotorres i altres aus que són espècies plaga, exòtiques o invasores. Per aquest motiu, des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament del Vendrell es vol potenciar un servei d’atenció ciutadana específic en aquest àmbit. Així, les persones que ho necessitin poden contactar amb la Regidoria de Medi Ambient per qualsevol incidència o consulta relacionada amb ocells de l’espai públic. Un dels tècnics de l’empresa especialista contractada per fer el seguiment i control d’aquestes espècies al municipi es posarà en contacte amb la persona que ha fet la consulta.
Aquesta assistència s’inclou dins el pla de gestió de les aus urbanes que està impulsant l’Ajuntament des de l’any 2014 amb l’objectiu de controlar les espècies plaga i les espècies invasores i d’augmentar la riquesa d’espècies autòctones, així com d’avançar cap a la naturalització del verd urbà.

Els coloms, les cotorres i la seva problemàtica
Una de les espècies més comuns són els coloms (columba livia). La proliferació de la població d’aquestes aus urbanes ocasiona molèsties importants als habitants del Vendrell com són els danys estructurals en cobertes, mobiliari urbà, monuments i edificis per acció de les substàncies àcides que hi ha als seus excrements. I les molèsties derivades de grans concentracions d’excrements a l’espai públic. A més, la superpoblació de coloms pot arribar a causar un problema de salut pública, ja que algunes aus poden patir malalties o ser portadores d’agents patògens que es transmeten a les persones (zoonosi).

Les cotorres argentines

Una altra espècie a controlar és la cotorra argentina (Myopsitta monachus). És un ocell de la família dels psitàcids, procedent de sud Amèrica, i que fa unes 3 dècades que viu a l’àrea metropolitana de Barcelona, on ha envaït la major part dels espais urbans i periurbans enjardinats. Es caracteritza per tenir una llarga vida, fer uns nius amb branques, que poden tenir grans dimensions, tenir una alimentació totalment vegetariana i uns alts índex de reproducció. És considerada una de les aus invasores més esteses a nivells dels espais urbans del món i té una capacitat invasora important. Les molèsties que provoca la cotorra argentina són: efectes sobre la seguretat de les persones  (hi ha nius que arriben a assolir més de 100Kg de pes i estan una alçada de 10m i fins a 20m) sobre la salut dels arbres, molèsties per sorolls, i també molts danys sobre les branques tendres de moltes espècies d’arbres, i sobre els arbres de fruit que hi ha plantats a la ciutat, que són devorats literalment per les cotorres.

Resultats obtinguts els 3 últims anys

Durant aquests darrers tres anys s’han realitzat 121 accions per controlar la població de coloms al municipi. De cara al 2020, es vol continuar mantenint sota control el cens de coloms a la ciutat i també atendre el 100% de les queixes, incidències i sol·licituds d’informació que sorgeixin a la ciutat.

Pel que fa a les actuacions dutes a terme per controlar la població de cotorra argentina, se n’han realitzat 17, la major part d’elles en forma de cens i captura. En els tres darrers anys la població de cotorra argentina al Vendrell ha disminuït un 70%, actualment només queden uns 60 exemplars distribuïts entre les diferents colònies. El 2020 se seguiran realitzant accions a les colònies citades, per mantenir el cens de cotorra al més baix possible.©2019 Ajuntament del Vendrell