El Vendrell, 26 de maig de 2020

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 de maig un ple ordinari per via telemàtica.

El ple va donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020, que és de 21,29 dies.

El ple va donar compte de les contractacions laborals pel procediment de màxima urgència que s’han fet durant el mes d’abril a la Residència d’avis la Muntanyeta per atendre les necessitats extraordinàries de servei durant l’actual pandèmia de la COVID19. En concret, s’han contractat 6 persones.

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la modificació del sistema de vot de les ordenances fiscals va quedar desestimada per 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Podem El Vendrell i Primàries El Vendrell).

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació d’una comissió per una revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

La proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'activació imminent de la taula de diàleg dirigida a la confecció del pla de reactivació econòmica i social del Vendrell va ser aprovada per unanimitat.

La proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'extensió de l'emissió dels espots gratuïts de comerços i empreses locals del municipi a Televisió El Vendrell va ser aprovada amb 14 vots a favor (Govern, JxV, Primàries El Vendrell), 6 abstencions (SP-ERC) i 1 vot en contra (Podem El Vendrell). El punt va quedar aprovat amb la incorporació d’una autoesmena de JxV, que acorda que en el proper ple es presenti una modificació de l’ordenança fiscal número 35 per incorporar la gratuïtat dels anuncis als comerços locals en situacions d’excepcionalitat. Aquesta esmena va ser aprovada per 20 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV i Primàries) i 1 vot en contra (Podem El Vendrell).

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de redactar el projecte del pont sobre la riera de la Bisbal al seu pas per Sant Salvador va ser rebutjada per 17 vots en contra (Govern, SP-ERC), 3 abstencions (JxV i Podem El Vendrell) i 1 vot a favor (Primàries).

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per posar tots els recursos necessaris per tal d'obtenir la Llicència Ambiental de l'Escola de Música Pau Casals i les sales d'audicions va ser rebutjada per 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Podem El Vendrell i Primàries El Vendrell).

La moció de suport del govern de l'Ajuntament del Vendrell al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès va ser aprovada per unanimitat. En el manifest, entre altres, demanen a la Generalitat les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca, dotar a tots els municipis del Baix Penedès d’un Pla de xoc de contractació pública destinat als col•lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a conseqüència de la COVID19; incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat i la bonificació dels peatges habituals a la C-32 en els trams que connecten la comarca amb altres punts el 100% de l’import total, mentre duri la concessió.

La moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-Am, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell de suport a José Antonio Valverde Ramírez ''JOSANT'' va ser rebutjada pel vot de qualitat de l’alcalde, després que en les dues votacions del punt s’arribés a un empat amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Podem El Vendrell i Primàries El Vendrell) i 10 vots en contra (PSC i Cs) i 1 abstenció, Barbara Peris (AVP).©2019 Ajuntament del Vendrell