El Vendrell, 20 de maig de 2020

En una sessió de Ple extraordinària i telemàtica, ahir dilluns va quedar aprovat definitivament el pressupost 2020 de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms, amb 13 vots a favor (Govern i JxV), 7 vots en contra (SP-ERC i Primàries El Vendrell) i 1 abstenció (Podem El Vendrell).  El pressupost va ser aprovat després que amb aquests vots quedessin desestimades les tres al·legacions que s’hi havien presentat per no ajustar-se a cap dels supòsits que la llei contempla per presentar al·legacions a un pressupost.
El pressupost 2020 s’havia aprovat inicialment el 17 de febrer de 2020. En el seu consolidat (Ajuntament i Organismes Autònoms) el pressupost d’aquest any ascendeix a 58.117.338 euros, que representa un descens de 3 milions d’euros respecte al del 2019, que  s’explica principalment perquè l’any passat el pressupost comptava amb un ingrés especial de 5 milions d’euros com a aportació del cànon de l’aigua.   Pel que fa al capítol d’inversions, aquest 2020 pujaran a 4,93 M€. En paraules del regidor d’Hisenda, la voluntat del govern és que sigui un pressupost “que aposti per la inclusió social, la transformació urbana, la convivència i l’estabilitat pressupostària”.
Segons es va explicar ahir des del govern, aquestes prioritats s’hauran de fer compatibles ara, a través de les modificacions pressupostàries que calgui, amb l’atenció a les necessitats sorgides per la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19. Per exemple, dotant de més recursos els Serveis Socials, oferint suport a l’activitat econòmica que ha resultat damnificada en aquests darrers mesos o afrontant una necessària reorganització municipal, entre altres.©2019 Ajuntament del Vendrell