El Vendrell, 17 d'abril de 2020

La regidoria de polítiques de Gènere, Igualtat i Drets LGTBIQ ha començat a treballar en l’elaboració d’un protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci amb l’objectiu general d’aportar un recurs tècnic que serveixi com a eina per combatre les violències sexuals als espais d’oci festiu i generar així, espais de llibertat.
El passat 6 de març ja es va dur a terme una primera reunió amb representants polítics i personal tècnic per començar a posar en marxa el projecte. A la sessió de treball hi van assistir tant el regidor de Polítiques de Gènere i Igualtat, Christian Soriano, i el regidor de Joventut, Rubén Gràcia, així com les tècniques de l’Ajuntament i les coordinadores del projecte Noctambul@s de la Fundació Salut i Comunitat, que assessoren l’Ajuntament en aquesta matèria. Els costos econòmics de tot el procés, que tindrà una durada aproximada de 10 mesos, són assumits per la Generalitat de Catalunya a través d’un conveni amb la Fundació.
L’objectiu estratègic del programa és contribuir a generar espais d’oci segurs i lliures de violències masclistes, donant una resposta institucional des d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per això, el programa planteja assolir els següents objectius:

► Crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents locals d’una comunitat per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals ens espais públics d’oci a escala municipal, supramunicipal o comarcal.

► Generar mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de les dones en situació de violències masclistes.

► Capacitar, sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori (polítics, tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilització del desenvolupament del protocol.

► Facilitar l’apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d’oci.

► Fomentar la transversalitat de gènere en les polítiques locals.

A causa de les circumstàncies actuals provocades per la pandèmia de la COVID19, des de l’Ajuntament del Vendrell s’ha hagut de modificar el full de ruta previst en l’elaboració d’aquest protocol. Així, aprofitant aquest període de confinament, es durà a terme la fase de diagnosi, que inclou, entre altres, una enquesta a la població (majors de 15 anys) i que ha de servir per recollir dades sobre percepcions i experiències al voltant de les violències sexuals als espais festius del Vendrell, així com propostes d'estratègies per abordar-les de manera transversal. L’enquesta s’ha fet arribar ja als instituts i també se n’està fent difusió a través de les xarxes socials de la regidories de Joventut i de Polítiques de Gènere i Igualtat.

Enllaç enquesta:
https://forms.gle/tfMWy3mLVKWVybFt7

La fase de diagnòstic també inclourà entrevistes telemàtiques amb tècnics de diferents departaments i amb agents del teixit associatiu del municipi.
Aquest Protocol es pretén realitzar a través de metodologies participatives aplicades en els moments de recerca d’informació, d’anàlisi de la situació, de comprensió de la realitat i de recull de propostes. És important destacar que al llarg del procés s’aplicaran diverses tècniques de recerca: una enquesta sobre percepció de les violències sexuals i dinàmiques d’oci, un grup focal per treballar la mobilitat i percepció d’(in)seguretat als espais públics, grups de treball participatius amb població i personal tècnic i una Comissió Política amb representants de les regidories corresponents de l’equip de govern. Al llarg d’aquestes activitats s’anirà recollint informació per a la Diagnosi, per definir els eixos de treball i pel Protocol final.
A nivell d’estructura organitzativa, es realitzaran tres grups de treball: un Grup Motor format per personal tècnic del municipi, una Comissió Participativa formada per entitats i població en general que és d’on han de sorgir els eixos de treball i les propostes principals del Protocol i una Comissió Política amb representants de l’equip de govern.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell