La regidora d’Habitatge i Serveis Socials, Montse Martín, ha donat a conèixer avui la proposta que es sotmetrà a debat i votació al ple del proper dimarts en què es sol·licita l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social. Aquest és un programa a través del qual l’Ajuntament podrà llogar habitatges del mercat privat per destinar-los a persones que tinguin una resolució favorable de la Mesa d’Emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El lloguer d’aquests habitatges serà per sota del preu de mercat.

Montse Martín ha explicat que actualment existeix una situació d’emergència econòmica i social, concretament per una manca d’habitatge, que estan vivint moltes famílies del nostre municipi. Tal com ha recordat, quan una família està en perill de la pèrdua imminent de l’habitatge pot fer una sol·licitud a la mesa de valoracions de situacions d’emergència de l’Agència de l’Habitatge. Aquesta Mesa, però, té aproximadament un any i mig de llista d’espera i, tot i que la resolució sigui favorable, l’habitatge pot ser concedit en qualsevol municipi de Catalunya.

A partir d’aquest programa, i un cop resolta aquesta sol·licitud favorablement, en el cas que la pròpia agència no disposi d’un habitatge per ubicar a la família, es comunicarà a l’Ajuntament. “Davant d’aquesta situació, fins ara, no podíem fer pràcticament res perquè no disposem d’un parc públic propi i amb aquest programa se’ns obre una nova possibilitat per poder allotjar aquestes persones en un habitatge digne i que podran pagar”, ha explicat la regidora. En concret, actualment hi ha 13 famílies al Vendrell que complirien els requisits per participar en aquest programa.

En aquest programa el propietari percep el 100% del lloguer per part de l’Ajuntament, que alhora repercuteix als llogaters una renda de lloguer social en funció de la llei 24/2015. De la seva banda, l’Agència d’Habitatge de Catalunya subvenciona el 60% del cost del lloguer.

La cessió als llogaters es farà per un període inicial de dos anys durant el qual, des de la Borsa d’habitatge i des de Serveis Socials, es farà un pla de treball amb la família per tal de revertir la seva situació i intentar que puguin ser capaços de millorar-la.

La regidora d’Habitatge, Montse Martín, ha fet una crida als propietaris de pisos buits del municipi per tal que s’adrecin a la Borsa d’Habitatge per tal d’informar-se de les condicions concretes del programa i també del programa de la Borsa de Mediació, ja que disposa de molts avantatges.

El Vendrell serà el cinquè municipi de la demarcació de Tarragona en adherir-se a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social.©2019 Ajuntament del Vendrell