El passat 2 de juliol del 2019 es van aprovar les bases i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació mitjançant el procediment de concurs de projectes i tramitació ordinària per
la contractació dels serveis de redacció del projectes executiu i la direcció d’obres per la rehabilitació de l’edifici del Tabaris amb l’objecte de destinar-lo a usos turístics, culturals i veïnals.
L’edifici de Tabaris es concep com un nou equipament municipal amb innovadors productes i serveis turístics per a Coma-ruga , així com un espai habilitat per a la celebració d’actes diversos,
configurant-se d’aquesta manera en un espai polivalent al servei dels veïns i visitants. De l’estudi d’usos realitzat, se’n destaquen els següents espais:

1. Zona de celebració d’actes multitudinaris com fires, congressos, trobades o altres similars.
2. Un espai per a la difusió de la figura i l’obra de l’artista Santiago Padrós i l’art del mosaic.
3. Un espai per donar a conèixer la importància de la Reserva Marina Masia Blanca com a enclavament estratègic per a la recuperació d’espècies marines i com a exemple sensibilitzador
envers la tasca de conservació del medi ambient.
4. Una zona dedicada a la història de Coma-ruga.
5. Àrea destinada a un ús veïnal, especialment per les associacions.

El passat dia 12 d’agost del 2019 es va aprovar la llista definitiva d’ admesos i exclosos a participar en el Concurs de projectes, resultant un total de 8 participants admesos.
Una vegada desenvolupades les dues fases que contempla el concurs, en les que els membres del Jurat han valorat les propostes presentades pels equips en relació a criteris de qualitat
arquitectònica i en relació també a criteris automàtics vinculats a disposar de perfils concrets en els equips de treball (tècnic especialista en patologia estructural i tècnic en paisatge urbà), s’ha determinat com a guanyador del concurs l’equip de CAAS ARQUITECTES.

Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat dilluns 25 de novembre de 2019 s’ha aprovat aquest guanyador.

El Jurat vol expressar el seu agraïment als equips que han presentat les propostes i destacar la seva qualitat i la capacitat de projectar la rehabilitació de l’edifici del Tabaris en el marc d’aquest
concurs.

 

02 14 logos feder web©2019 Ajuntament del Vendrell