El ple d’aquest dimarts es va iniciar fent pública una declaració institucional de suport de tots els grups municipals a la regidora Bárbara Peris de l’AVP-FIC per les amenaces rebudes.

El ple va donar compte dels Decrets de l'Alcaldia assenyalats amb els núm. 1548 i 1761, de dates 27 de setembre i 21 d'octubre de 2019, respectivament, relatius al règim de dedicació de la regidora senyora Bàrbara M. Peris Selles.

A la sessió es va donar compte al ple de l'informe de morositat i Període Mitjà de Pagament del 3r trimestre de 2019, que és de 25,97 dies (per sota dels 30 dies que marca la Llei).

El ple va aprovar, per unanimitat, la designació dels representants del grup municipal de Junts pel Vendrell en els diferents Organismes Autònoms.

A la sessió plenària es va aprovar la creació de la Comissió d'Art i el nomenament dels seus membres. La regidora de Cultura va explicar la voluntat de la regidoria de disposar d’un suport professional, especialitzat en el món de l’art per l’assessorament, informació i col·laboració de les arts plàstiques i visuals al Vendrell. Aquesta comissió estarà integrada per Silvia Vaquero Martín, regidora de Cultura; Enric Rovira Canela; Camil·la Pérez Salvà; José Luis Espina Suárez; Lluís Camell Ràfols; Carol Palau Martínez; Àngels Rodon Tous i Mónica Cirbian Serramià, que actuarà de secretària. Es dotarà també d’un reglament regulador. Aquest punt va rebre 12 vots a favor (govern+ Primàries), 2 abstencions (JxV) i 6 vots en contra (SP-ERC).

A la sessió d’aquest dimarts es va remetre al Ple el Pla Anual de Control Financer elaborat per l'òrgan interventor a efectes informatius.

D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat diverses bonificacions de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per arranjaments de façanes.

El ple del Vendrell va aprovar per unanimitat el canvi de tram i corresponent abonament de divers personal de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms. Segons el regidor de Personal, Baltasar Santos, aquesta mesura és un pas més en el compliment dels acords que la regidoria va assolir amb la representació legal dels treballadors. En concret, els increments aprovats ahir són: de tram d’entrada a tram central: 58 persones i de tram central a tram alt: 56 persones. Els increments tindran efectes retroactius a data 1 de setembre de 2019, per la qual cosa es pagaran els endarreriments escaients des d’aquest moment.

El Ple va desestimar la resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM en suport a la plantilla de treballadors/es de l’Ajuntament del Vendrell per 11 vots en contra (govern) i 9 a favor (oposició).

El ple va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a impulsar el Reglament de Participació Ciutadana.

El ple va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que el Ministerio de Fomento tingui cura del correcte manteniment de la zona enjardinada de la rotonda de connexió de la N-340 amb les autopistes AP-7 i C-32.

La sessió va aprovar per unanimitat la resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per crear una oficina d'atenció a les entitats culturals, educatives, esportives, socials, de veïns, etc.

El ple va aprovar per unanimitat la moció presentada pels grups municipals Som Poble-ERC-AM i Primàries Catalunya per garantir la independència i pluralitat de la Comunicació Pública Local, amb el punt 5 dels acords retirat.

A les 8 de la tarda, el ple va fer un recés per poder participar a l'acte que Alerta Violeta havia convocat a la plaça Vella amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

El ple va tenir l’absència del regidor de Podem El Vendrell, Òscar Blasco.

 

 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell