L’Ajuntament del Vendrell s’ha marcat com a objectiu la reactivació del Consell Municipal per la Convivència i Civisme com una de les principals mesures per posar fre als actes incívics al municipi, en una aposta per un treball conjunt entre l’administració i la societat civil.

La regidora de Policia Municipal, Maria Luz Ramírez, ha explicat que, després que el Ple aprovés la recuperació d’aquesta figura fa uns mesos, ara ja s’ha dut a terme una reunió prèvia amb els grups municipals. I que després del proper Ple ja es convocarà de nou oficialment el Consell. Aquest està integrat per representants del govern, dels grups de l’oposició, així com per representants de les associacions de veïns i per representants d’entitats i associacions que treballen per la integració i la convivència, a banda del personal tècnic corresponent.

Ramírez ha recordat que al 2009 es va aprovar l’Ordenança de Convivència i Civisme, que també ara, a partir de la reactivació del Consell, caldrà revisar per adaptar-la a temps actuals. Així mateix, es recuperarà la Regidoria de Convivència i Civisme i es reactivarà la figura del Consell, com a eina de treball conjunt entre l’administració i la societat civil per combatre l’incivisme al municipi, amb l’elaboració d’un nou Pla per a la Convivència i el Civisme.

En aquest sentit, Mari Luz Ramírez ha explicat que des del govern ja s’està intensificant la feina per combatre les actituds incíviques, especialment amb un treball coordinat entre les regidories de Policia Municipal, Urbanisme, Via Pública i Medi Ambient.

D’una banda, ha dit, continua en marxa l’”Operació Matalàs” contra els abocaments incívics de residus; en els darrers mesos també s’ha fet èmfasi en la difusió, a través d’adhesius als contenidors, de la gestió correcta dels residus i també s’ha agilitzat la tramitació de les sancions derivades d’actituds incíviques. Sobre aquesta qüestió, la regidora ha apuntat que gràcies a la recent incorporació d’un tècnic en aquest departament, l’incoació d’expedients i la seva tramitació està escurçant els terminis que hi havia fins ara i es guanya en efectivitat.

Amb tot, la regidora considera que, malgrat totes les accions que es duen a terme des de l’Ajuntament, aquest disposa d’uns recursos limitats, tant humans com materials, per fer front a actes d’incivisme en un municipi amb un territori extens i dispers com és el Vendrell. Per aquest motiu, considera clau poder comptar cada vegada més amb la col·laboració ciutadana.

Com a exemples recents d’actituds incíviques, Mari Luz Ramírez ha presentat un resum de les dades de denúncies rebudes en el trimestre de juliol a setembre d’aquest any 2019. Així per exemple, els principals motius de les denúncies de trànsit han estat estacionar el vehicle de manera que constitueix un risc per a altres usuaris (180 denúncies), estacionar sobre la vorera, passeigs o zones de vianants (149 denúncies) i estacionar en un carril o part de la via reservat a circulació o servei d’alguns usuaris (122 denúncies).

Pel que fa als principals motius de les denúncies de seguretat ciutadana han estat la tinença de drogues (20 denúncies), el consum de drogues (6) i la desobediència als agents de l’autoritat (4).

Per últim, les denúncies per ordenança de convivència i civisme més freqüents han estat les molèsties veïnals (9), les actituds de desconsideració/violència (9) i el fet de fer les necessitats a la via pública (5).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell