El Ple de l'Ajuntament del Vendrell, en sessió extraordinària celebrada avui a la tarda, ha aprovat inicialment la modificació de l'article 7 i la incorporació del títol novè ''Del director/a'' en els estatuts de la societat mercantil El Vendrell Comunicació, SLM, amb 16 vots a favor (govern, SP-ERC i JxV) i 2 abstencions (Primàries i Podem). Hi ha hagut l'absència de tres regidors de SP-ERC: Gisela Arbós, Lluís Navarrete i Josep Mañé.©2019 Ajuntament del Vendrell