10 03 Roda premsa IBI pisos buitswActualment n’hi ha comptabilitzats 1.176


L’equip de govern ha donat a conèixer avui la voluntat d’incorporar a les ordenances fiscals per a l’any 2020 una proposta de recàrrec de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de fins al 50% als grans tenidors de pisos buits, principalment entitats bancàries. L’objectiu final de la mesura és poder posar en circulació un paquet important de pisos de lloguer social per pal·liar el dèficit que té el municipi d’habitatge de lloguer a preus assequibles.


Els tècnics municipals han dut a terme en els últims mesos un cens per determinar la quantitat d’habitatges buits propietat de grans tenidors, que ha resultat ser de 1.176 pisos. Tan sols la SAREB compta, per exemple, amb 230 pisos desocupats al Vendrell.

 

El regidor ha explicat que per determinar què és un pis desocupat, l'Ajuntament ha tingut en compte aquells habitatges amb cèdula d’habitabilitat i en els que fa més de dos anys que no hi viu ningú. Un fet que es determina, d’una banda, amb la comprovació de l’empadronament de l’habitatge, i de l’altra, amb els consums d’aigua i electricitat.

A partir d’aquest informe dels tècnics, l’Ajuntament del Vendrell ha elaborat una proposta de recàrrec de l’IBI que s’inclourà en les ordenances fiscals per a l’any 2020, que amb tota probabilitat es debatran al ple ordinari del mes d’octubre. En concret, la proposta passa per fer un recàrrec esglaonat, que s’anirà incrementant en funció de dos criteris: els anys que fa que el pis està desocupat i la quantitat de pisos que tingui el propietari.

Per establir aquesta taula del recàrrec, el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha explicat que els grans tenidors s’han classificat en tres categories: els que tinguin més de 50 pisos desocupats, els que tinguin entre 25 i 49 pisos i els que en tinguin entre 6 i 24. El segon criteri per a l’aplicació del recàrrec de l’IBI és el temps de desocupació de l’habitatge: de 2 a 3 anys, d’entre 3 i 4 anys i més de 4 anys. En funció dels dos criteris, el recàrrec anirà entre el 25 i el 50% de l’IBI.

Un cop s'aprovi l’ordenança, l'Ajuntament informarà d'aquesta els propietaris d’aquest cens perquè en tinguin coneixement. Santos ha explicat que l’única manera com aquests podran tornar al tipus ordinari de gravamen serà o bé posant els habitatges a disposició de l’Ajuntament per poder fer lloguer social o bé demostrant que el pis no està realment desocupat.

El regidor s’ha referit a la iniciativa com “una mesura d’esquerres” i ha confiat en què “rebi el suport de tots els grups del consistori atès que és un tema de justícia social”. Santos ha explicat que el consistori preveu ingressar el primer any uns 140.000 euros. Tot i això, ha puntualitzat que la mesura no es planteja com una manera d’augmentar els ingressos de l’Ajuntament sinó com un instrument per intervenir activament en el mercat de lloguer social.

En la mateixa línia, la regidora de Serveis Socials, Montse Martín, ha recordat que l’Ajuntament del Vendrell disposa d’una Borsa d’Habitatge, un servei gratuït que té com a objectiu promocionar l'accés a l'habitatge, facilitant el contacte entre les persones que ofereixen l’habitatge i els que en demanen. Un servei que no finalitza quan es firma el contracte, sinó que fa un seguiment en cas de possibles incidències entre el propietari i el llogater fins a la resolució del contracte.©2019 Ajuntament del Vendrell