10 01 30 PlusL'EINA inicia una nova edició del programa 30 Plus, un projecte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.


L'objectiu d'aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres, recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un lloc de treball.

 

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà actuacions ocupacionals destinades a l'orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; adquisició de competències i formació vinculada als contractes de treball; i experiència professional mitjançant un contracte laboral.

Tots els participants del programa hauran de signar un compromís de participació, on acceptin complir les tres actuacions previstes.

En les tres edicions previes d'aquest programa s'ha plantejat l'objectiu d'atendre un total de 50 usuaris, objectiu assolit i que ha permès la inserció laboral de la totalitat dels participants.
Les insercions corresponen tant a dones com a homes i en un 50% a majors de 45 anys, col·lectiu especialment afectat per l'atur de llarga durada.

En el programa han col·laborat 32 empreses que s'han beneficiat d'una subvenció 330.000 € i que han participat creant 4 contractacions indefinides, 37 de 9 mesos i 9 contractacions de 6 mesos.

En el programa 30Plus la formació és obligatòria per a totes les persones participants i té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i les oportunitats d'inserció. El contingut i la durada estaran directament relacionats ambl el lloc de treball a desenvolupar, amb un mínim de 20 hores i un màxim de 100.

Les contractacions tindran una durada mínima de 6 mesos i la jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior en cap cas a les 20 hores setmanals. El contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte per poder combinar-la amb el temps de treball efectiu. Les entitats contractants hauran d'estar ubicades, preferentment, en l'àmbit territorial d'actuació on es desenvoluparà el projecte.

Per a més informació podeu contactar amb l'EINA Servei d'Ocupació, telèfon gratuït 900 33 88 33 o adreçar-vos personalment a les seves dependències al carrer Camí Reial 13 - 17 del Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell