09 23 Ple web-Al Ple ordinari de l’Ajuntament del Vendrell celebrat ahir a la tarda es va fer la presa de possessió de les regidores Mar Galeano (JxV) i Bárbara María Peris (AVP). Aquestes prenen el relleu a l’exregidora Eva Serramià i a l’exregidor Severiano Matamoros, respectivament, que van renunciar al càrrec per motius personals després de sortir escollits en les darreres eleccions municipals.

-El ple del Vendrell va quedar assabentat de decrets d'Alcaldia relatius a les delegacions genèriques a favor dels regidors i les dedicacions als membres de la Corporació.

-El ple va donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà del pagament del 2n trimestre de 2019 que, seguint la tendència descendent, és de 30 dies.

-El ple va aprovar la modificació puntual de l'article 1 del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari 2009-11 perquè les persones contractades mitjançant subvencions no en quedin excloses. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

-El ple va aprovar la primera addenda al Conveni d'1 d'abril de 2015 per a la millora del transport públic per carretera del Vendrell, que té com a objecte revisar-ne el seu pressupost per procedir a la seva actualització i autoritzar el pagament de modificacions introduïdes. Es tracta de línies com la línia 22, que va al Francàs, que abans era a la demanda i s’ha convertit en fixa, i la línia de transport de l’ESO. El punt es va aprovar per 19 vots a favor i 2 abstencions (JxV).

-El ple del Vendrell va aprovar, per unanimitat, l'abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/3 per pagar factures no incloses en el conveni del servei de transport públic per carretera per un import de 76.000 euros.

-El ple va aprovar la proposta d'agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini dels préstecs del Fons de Proveïdors, seguint ordres del Ministeri d’Hisenda. El punt va quedar aprovat per 11 vots a favor (Govern), 8 en contra (SP-ERC +Podem+Primàries) i 2 abstencions (JxV).

Mocions i propostes

-El ple va aprovar, per unanimitat, la proposta presentada per Som Poble-ERC-AM per a la creació d'una taula sobre pobresa energètica com espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents econòmics i socials i les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics. També va acordar reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar, alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica al Vendrell i la seva evolució. I elaborar i distribuir material divulgatiu sobre aquest servei per tal de que el màxim nombre possible de persones en situació de vulnerabilitat en puguin ser beneficiaries.

-El ple va aprovar, per unanimitat, la proposta de Som Poble-ERC-AM per iniciar els tràmits legals i els procediments administratius que siguin necessaris per tal de determinar la forma de gestió més eficient i sostenible del Servei de neteja viària i de platges, per tal de donar compliment a allò que estableix la Llei 27/2013. A la proposta es va incorporar una esmena de Primàries Catalunya per a la creació d'una comissió de seguiment d’aquest procediment.

-El ple va aprovar, per unanimitat, la proposta presentada per Som Poble-ERC-AM pel reconeixement i la restitució de la memòria dels vendrellencs deportats als camps d'extermini nazi.
En concret, el Ple va acordar adherir-se com Ajuntament del Vendrell, en un termini màxim de 6 mesos, al projecte Stolpersteine. Es va acordar també que una vegada aprovada l’adhesió, l’Ajuntament del Vendrell continuï els treballs iniciats per col·locar la llamborda en homenatge a Joan Mallofré Nin. I que l’Ajuntament del Vendrell ampliï aquests treballs a la resta d’assassinats i represaliats que apareixen a la proposta i els que puguin identificar-se amb posterioritat a l’aprovació d’aquesta moció. També es va acordar que l’Ajuntament del Vendrell faci un acte solemne de recordatori quan siguin col·locades les llambordes d’homenatge, on es convidi als familiars de les víctimes i a les entitats que treballen en l’àmbit de la memòria històrica. Per últim, es va acordar que l’Ajuntament del Vendrell demani al Memorial Democràtic algunes de les exposicions itinerants que aquest posa a disposició dels ens locals.

-El ple va aprovar per unanimitat la proposta de Primàries Catalunya per convocar un concurs entre artistes per tal de donar una nova imatge als murs de la Riera de la Bisbal en la seva desembocadura a Sant Salvador i al búnquer de la zona de dunes.

-El ple va aprovar per unanimitat la proposta de Primàries Catalunya per realitzar una campanya per promoure les actituds cíviques, amb esmenes presentades pel govern i per Som Poble-ERC-AM, que inclou formar agents cívics, aprofitant plans d’ocupació, que puguin col•laborar amb la Policia Municipal per evitar aquests actes incívics; agilitzar la tramitació administrativa de les denúncies i convocar la taula comunitària prevista en l’Ordenança de Convivència.

-El ple va aprovar la proposta presentada per Podem El Vendrell per al foment de la mobilitat personal en condicions de màxima seguretat per a usuaris i vianants. La moció acorda la redacció d’una normativa per als vehicles de mobilitat personal amb motor elèctric i de tracció humana que abasti tots els aspectes i/o que s’actualitzi l’ordenança de circulació, i que aquesta es presenti al Consell de la Mobilitat.

-El ple va rebutjar la moció de Primàries Catalunya per exigir l’immediat alliberament de tots els presos i preses polítics catalans, per exigir que siguin indemnitzats per la seva privació de llibertat i per a que s’obri una investigació exhaustiva i independent sobre el cas i que s’adoptin les mesures pertinents contra els responsables de la violació dels seus drets. La moció es va rebutjar pel vot de qualitat de l'alcalde, després que les dues primeres votacions quedessin empatades amb 10 vots a favor (SP-ERC+ JxV,+Podem+ Primàries), 10 en contra (PSC + Cs) i 1 abstenció (AVP).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell