201906 Sala PlenswwDemà dissabte 15 de juny, a les 12 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament del Vendrell,  tindrà lloc l'acte de constitució del nou Ajuntament i l'elecció de l'alcalde/essa per a la legislatura 2019-2023.

La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio i Televisió el Vendrell i en repetició per TV El Vendrell el mateix dissabte, a les 17 h i a les 22 h i el diumenge dia 16, a les 12 h, a les 17 h i a les 22 h.

 

L'acte començarà amb la constitució de la Mesa d'Edat, formada per les persones electes de més i menys edat. En aquest cas, seran Josep Maria Llasat (Pel Vendrell Primàries), que en serà el President,  i per Salima El Youssoufi (Som Poble-ERC), Vocal.  En aquesta part de la sessió, i per tal d'adquirir la plena condició del càrrec de regidor/a, els candidats/es electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució. Una vegada efectuats aquest tràmits, quedarà constituïda la Corporació després de les eleccions municipals del 26 de maig. Acabada la constitució de l'Ajuntament, el President de la Mesa d'Edat anunciarà que es procedirà a l'elecció de l'alcalde/essa. Un cop feta, arribarà el moment de la promesa o jurament de l'alcalde/essa electe/a. Tot seguit es preveu que prenguin la paraula l'alcalde/essa electe/a i els portaveus dels diferents grups polítics.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell