04 05 Kenneth escolarització equilibradawEn ple període de preinscripció per al nou curs escolar 2019-2020, el regidor d’Educació, Kenneth Martínez,  ha volgut posar de relleu la recent adhesió de l’Ajuntament del Vendrell al pacte contra la segregació escolar, signat el passat 18 de març al Parlament de Catalunya.

Un Pacte que ha estat impulsat pel Síndic de Greuges conjuntament amb el Departament d’Educació i que té com a objectiu acabar amb la situació que pateixen nombrosos municipis de Catalunya, en què hi ha desequilibris entre centres escolars en la composició social de l’alumnat i, consegüentment també, diferències entre la composició social d’aquests centres i la dels seus respectius territoris de referència.

 

 

En concret, el regidor d’Educació ha explicat que des del Vendrell s’hi treballa amb tres línies d’actuació: la primera ha estat el recent canvi en el model de sectorització escolar del municipi. I és que per al proper curs 2019-2020, el Vendrell tornarà a tenir un únic sector escolar, en lloc dels tres sectors que hi havia fins ara i que determinaven les escoles prioritàries per a cada família segons el seu domicili. Les platges continuen tenint el seu sector propi.

En segon lloc, també es preveu el desplegament de mesures com ara la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) per aula, una categoria que inclou infants amb discapacitat, amb trastorns de conducta, amb greus problemes econòmics o que no parla l’idioma. Així, s’estableix una ràtio de 5 alumnes amb NEE per aula de P-3, de manera que totes les del municipi tinguin aquesta ràtio abans d’haver-la d’incrementar en alguna d’elles.

Per últim, també es fa un treball d’assessorament i orientació a les famílies que tinguin fills amb NEE i que hagin de començar el procés d’escolarització, de manera que coneguin les diferents opcions d’escoles possibles on anar i evitar la concentració d’aquest tipus d’alumnat en un mateix centre. En el cas que ho necessitin, l’Ajuntament també ofereix facilitats en el transport o en els menjadors escolars. Tot i aquesta tasca orientativa, el regidor ha recordat que preval el dret de les famílies a escollir el centre educatiu que desitgin per als seus fills i filles.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell