02 07 escola bressol webAhir, el Tribunal Suprem va notificar l’acord d’inadmissió del recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de 20 de desembre del 2017, que reconeixa als ajuntaments, entre ells el del Vendrell, el dret a rebre les subvencions de la Generalitat per a les escoles bressol.

 

Aquesta inadmissió del recurs comporta que la sentència del TSJC esdevé ferma i que, per tant, es podrà demanar l'execució dels imports reclamats l'any 2014, per un import de 1.300 euros per alumne, més interessos.

 

Aquesta resolució judicial afecta exclusivament a les subvencions reclamades dels exercicis 2012-2013 a 2014-2015, però aplana el camí per poder seguir amb les reclamacions que també s’han sol·licitat per als exercicis des del 2015-2016 fins al 2017-2018.©2019 Ajuntament del Vendrell