02 05 30Plus RegidorwAhir dilluns es va presentar en roda de premsa la tercera edició del programa 30 Plus, que té com objectiu insertar persones majors de 30 anys en situació d’atur, preferentment en la franja d’edat entre 30 i 45 anys. El programa s’adreça a 50 participants i té com a objectiu proporcionar als integrants recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Les accions que es realitzaran al llarg dels pròxims mesos passen per detectar i seleccionar empreses que tinguin necessitats de contractació de personal. Així, es posa en marxa un procés d’orientació, tutorització i disseny d’un itinerari professional i formatiu per a cada participant que estarà vinculat al contracte laboral, que serà de sis mesos, com a mínim.

També s’incorporarà un programa formatiu que es realitzarà previ a la contractació de la persona o bé mentre estigui ja contractat. En aquest sentit, la formació que rebrà la cinquantena d’usuaris serà obligatòria i estarà relacionada amb el lloc de treball a desenvolupar i tindrà un mínim de 20 i un màxim de 100 hores.

El contracte de treball de les persones participants estarà subvencionat pel programa, que depèn del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i està desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Enguany el programa 30 Plus ha posat en marxa un formulari per detectar necessitats de contractació de personal a través del nostre web institucional, per facilitar que les empreses facin arribar d’una manera àgil quines necessitats preveuen que hauran de cobrir durant el 2019. Les entitats contractants rebran una subvenció equivalent al salari mínim interprofessional, incloses les pagues extraordinàries (858,55 euros/mes) per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, per als mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

En la segona edició del programa, l’any 2018, de les 50 persones a què anava dirigit 50 van ser contractades i 33 han renovat el contracte. Des de L’EINA també s’agraeix la predisposició i la col•laboració de 127 empreses de la comarca implicades en aquest programa.©2019 Ajuntament del Vendrell