09 24 Plaça Germans Trillas2wLa Junta de Govern Local d’aquest divendres 21 de desembre ha aprovat la convocatòria de la licitació de la redacció del projecte d’urbanització de recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga, que engloba la Plaça dels Germans Trillas i l’entorn de l’estany, com a elements estratègics de foment de la seva activitat turística i econòmica.

En concret, s’han licitat la totalitat dels serveis d’intervenció tècnica que, d’una banda, en relació a la fase de redacció de documents tècnics inclouen l’estudi geotècnic, la redacció de projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut en el treball. I de l’altra banda, en la fase d’execució de les obres inclouen la direcció de les obres i la direcció d’execució material de les obres i el control de qualitat de la coordinació de seguretat i salut.

El pressupost base de la licitació és de 42.050,58 € (IVA exclòs), que es financen al 50% entre l’Ajuntament i els fons europeus FEDER.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat avui també l’adjudicació (despesa menor) al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, COAC, per tal que prepari la licitació i faci l’assessorament pel desenvolupament del Concurs d’Idees Arquitectòniques per a la rehabilitació de l’edifici Tabaris.

generalitat unio europea

Aquesta acció està inclosa en el projecte "Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell