12 21 dr robert04wLa Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres 21 de desembre la licitació de les obres compreses en el projecte constructiu de reordenació i millora del carrer del Doctor Robert i els carrers adjacents, en concret, del carrer de Prat de la Riba (entre carrer Doctor Robert i la Rambla), Carrer de Sant Magí (entre carrer del Doctor Robert i carrer del Nord) i carrer del Nord (entre carrer de Sant Magí i carrer de la Pagesia Catalana).

Els treballs consistiran en una remodelació en la superfície del carrer, executant una àrea de plataforma única que servirà per ampliar la superfície de l’illa de vianants. Un espai en què es renovaran totalment els paviments, els serveis urbans, la senyalització i el mobiliari urbà. En concret, i pel què fa a la intervenció en la millora dels serveis urbans, les obres preveuen la demolició de l'actual galeria de clavegueram i l’execució d'un doble col·lector d’aigües pluvials; pel què fa a la xarxa d'aigües residuals, el projecte inclou l’execució d'una nova xarxa i de nous col·lectors i també està previst renovar la xarxa existent d’abastament d’aigua potable. Les obres també inclouen la modificació de la línia soterrada de mitja tensió existent en un tram, i la modificació de la instal·lació de baixa tensió; també es completarà la xarxa de telecomunicacions soterrada existent i, en relació a l’enllumenat, es farà el soterrament de la xarxa de subministrament elèctric que actualment discorre de forma aèria penjada a les façanes existents.

El regidor de Promoció econòmica, Kenneth Martínez, ha explicat que "amb aquesta obra ampliem l'illa de vianants i volem convertir el Doctor Robert en una gran avinguda comercial, dinamitzar l'activitat econòmica, reduir la contaminació, fer més atractiu passejar pel centre de la vila i transformar l'entorn per guanyar en qualitat urbana". De la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Josep Mercadé, ha valorat positivament l’ampliació de l’illa de vianants, ja que considera que “va en la línia de donar continuïtat al Pla de Mobilitat urbana, que entre altres, recollia l’objectiu d’augmentar i consolidar l’espai per als vianants, i de l’altra, perquè aquesta obra suposarà la solució per a les greus deficiències de les xarxes d’evacuació d’aigües residuals i pluvials d’aquesta zona”.

Les obres tenen un pressupost de 1.607.872,91 €, que es finançaran amb una aportació de l’Ajuntament del Vendrell, amb el cànon d’Aigua (Aigües de Tomoví) i amb subvencions del Pla d’Actuació Municipal de la Diputació de Tarragona. La previsió és que l’inici d’obres es faci al setembre del 2019 i que aquestes tinguin una durada aproximada de 7 mesos.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell