Fins ara, la tramitació del DNI al Vendrell només es feia per renovació i per canvi de domicili. A partir ara, també es podrà fer per pèrdua o robatori (prèvia denúncia) o deteriorament.
 
D'altra banda, s'amplia a totes les persones empadronades al Vendrell, però es donarà prioritat a persones més gran de 65 anys i a malalts que no es puguin desplaçar.
 
Més informació: Oficina d'Empadronament, tel. 977 15 46 80.
 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell