11 17 ple webPer unanimitat dels presents, el ple extraordinari celebrat avui, dissabte 17 de novembre, ha aprovat complementar fins al 100%, a càrrec del pressupost municipal, les retribucions bàsiques i complementàries a percebre pel personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Vendrell i els seus Organismes des del primer dia de baixa mèdica en supòsits d’incapacitat temporal derivades de contingències comunes i professionals.

 

També s’ha acordat aplicar aquestes complementacions des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, és a dir, el 5 de juliol de 2018.

 

La sessió ha tingut l’absència de la regidora Verònica Moreno (SSP).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell