1116 Desconvocatòria ple2wEn els propers dies es convocarà la constitució de la Junta de Portaveus, que haurà de analitzar el règim de la convocatòria i el desenvolupament d’aquesta sessió de ple

El ple extraordinari que demà dissabte 17 de novembre havia de debatre sobre l’estat de la vila ha quedat desconvocat aquest matí amb un decret signat per l’alcalde del Vendrell. En una roda de premsa, l’alcalde, Martí Carnicer, i la primera tinent d’alcalde, Eva M. Serramià, han explicat els motius pels quals s’ha pres la decisió, i que arriba després de diverses discrepàncies manifestades pel grup municipal de Som Poble sobre la forma en què s’havia convocat aquest ple.

En primer lloc, l’alcalde del Vendrell ha detallat la cronologia dels fets que van motivar la convocatòria d’aquest ple extraordinari:

 

-El dia 4 d’Octubre Si Se Puede / Si Es Pot va entrar una petició a l’Ajuntament, sol·licitant que en virtut de l’article 14 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’alcalde convoqués la Junta de Portaveus per tal de celebrar el Ple de l’estat de la vila i acordar el règim de convocatòria i el desenvolupament de la sessió.

-El dia 15 d’Octubre, ERC va entrar una petició que, en la seva part dispositiva, deia que com a màxim abans del 15 de desembre de 2018 es celebrés un Ple extraordinari per debatre i avaluar l’estat de la vila.

L’alcalde ha recordat que l’article 14 del ROM diu que: “Es celebrarà un Ple extraordinari cada any per avaluar i debatre l’estat de la vila. La Junta de Portaveus determinarà el regim de convocatòria i desenvolupament de la sessió”. Tot i això, ha explicat que la Junta de Portaveus no s’ha constituït al llarg d’aquest mandat, ni que tampoc cap grup ho ha demanat. Aquest òrgan requereix el nomenament d’un secretari i de diversos formalismes, per als quals, ha afegit l’alcalde, caldria analitzar si és suficient la regulació prevista en els articles 64 i 65 del ROM. L’alcalde ha explicat que al llarg del mandat, però, sí que s’han dut a terme diverses reunions de portaveus.

Precisament, una d’aquestes reunions es va celebrar el passat 19 d’octubre per analitzar totes aquestes circumstàncies sobre la convocatòria del ple extraordinari de debat sobre l’estat de la vila amb l’assistència de tots els portaveus, excepte el del grup de Som Poble, que no hi va assistir. L’alcalde ha explicat que en la mateixa reunió, i per tal de no retardar la celebració d’aquest plenari, ell mateix va proposar que fossin directament el portaveus els qui acordessin la forma de desenvolupar aquest ple sense necessitat de constituir la Junta de Portaveus, a condició que tots estiguessin d’acord. La proposta va ser acceptada per tots els presents.

Posteriorment, ha explicat, es va entrar a comentar com havia de fer-se el desenvolupament del Ple, arribant a un acord que, en la seva major part, va ser per unanimitat. Aquest acord va ser distribuït a tots els portaveus i ratificat pels presents en una altra reunió de portaveus celebrada el dia 23 d’octubre.

Martí Carnicer ha afegit que “tot i així, i després que el grup municipal de Som Poble hagi demanat l’aplicació literal de l’article 14 del ROM , tractant-se d’un dret que té i que cal reconèixer, es desconvoca el Ple extraordinari del dia 17 de novembre”. L’alcalde ha avançat que en els propers dies es convocarà la constitució de la Junta de Portaveus i el nomenament de secretari de la mateixa. Un dels temes a considerar serà si la regulació prevista en els articles 64 i 65 del ROM és suficient. Es preveu també que en una reunió posterior de la Junta de Portaveus s’analitzi el règim de convocatòria i el desenvolupament de la sessió del ple de l’Estat de la Vila.

De la seva banda, la primera tinent d’alcalde, ha reiterat la total voluntat del govern de dur a terme aquest ple de debat sobre l’estat de la vila, i que, segons ha dit, no s’havia convocat abans “perquè les urgències del dia a dia han estat moltes aquest mandat, i tampoc hi ha ajudat la gran fragmentació política i la poca voluntat que de vegades hem trobat per arribar a consensos”.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell