L’Ajuntament del Vendrell informa que el pagament de la Taxa del Manteniment del Cementiri es pot domiciliar.

La sol·licitud es pot fer de forma presencial al SAC o a través de la Seu Electrònica (instància genèrica): https://bit.ly/2yrJR0E 

En els dos casos, s'ha d'omplir el document SEPA d'ordre de domiciliació.

Es pot sol·licitar el document de pagament a les oficines del SAC o mitjançant el correu electrònic adreçat a tresoreria@elvendrell.net, indicant el nom del contribuent i el NIF.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell