En relació a les properes Eleccions Municipals i al Parlament Europeu, els estrangers de la Unió Europea i de països amb acord poden tramitar la Declaració d'intenció de vot o la Sol·licitud d'inscripció al cens, segons sigui el cas.
 
 
Tràmits:
 
 
 
 


©2019 Ajuntament del Vendrell