10 23 plewEl ple ordinari d’aquest mes d’octubre va aprovar definitivament la modificació parcial de l’ordenança reguladora de terrasses, després de desestimar la única al·legació presentada durant el període d’exposició pública i que feia referència als criteris de distribució de les llicències de terrasses en espais singulars. Finalment, el punt es va aprovar amb 17 vots a favor (Govern+PxC+Cs+PP+ERC) i 3 abstencions (SSP i SP).

La modificació i ampliació de l’Ordenança de terrasses, vigent des del 2016, es va aprovar inicialment el 5 de juny passat per tal d’ajustar la normativa als establiments de restauració ubicats en places i espais singulars com ara la Rambla o la Plaça Nova. La voluntat és adaptar la normativa a les característiques físiques i de mobilitat de cada plaça, sempre amb la voluntat de fer espais urbans agradables. Amb aquesta ampliació, també es vol donar una major seguretat jurídica als titulars de les autoritzacions i garantir els criteris d’igualtat d’accés, imparcialitat i proporcionalitat a tots els ciutadans.

D’altra banda, la sessió de Ple d’ahir va aprovar també la modificació de crèdits 02PB/2018, que d’una banda, a partir de la liquidació del pressupost 2017, permet fer una amortització de deute per valor de 200.000 euros. De l'altra, la modificació aprovada també incorpora els efectes de la recent dissolució del patronat Municipal Auditori Pau Casals, o diversos canvis de partides més petites. El punt es va aprovar amb 10 vots a favor (Govern+PP), 8 abstencions (PxC+Cs+SP+ERC) i 2 en contra (SSP).

Al començament de la sessió, els grups proposants van retirar de l’ordre del dia les dues mocions presentades. El ple ordinari va tenir l’absència del regidor Alfredo Valdivielso (SP).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell