10 23 menjadors educatius ESO webUn curs més s’ha posat en marxa el servei de menjadors educatius contra l’exclusió social de 1r i 2n d’ESO dels instituts del Vendrell. Aquest servei es va iniciar el curs 2015-2016 com una prova pilot amb una vintena d’alumnes de 1r d’ESO que gaudien d’un àpat i d’un acompanyament educatiu en instal·lacions de l’institut Baix Penedès. Al curs 2016-2017 també es va obrir un nou grup a l’institut Mediterrània i, actualment hi ha 40 alumnes de 1r i 2n d’ESO repartits entre aquests dos centres educatius.

Es tracta de nois i noies amb risc d’exclusió que, en acabar l’educació primària, es veuen mancats de la beca de menjador que disposaven i que són derivats pels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell. Després de la prova pilot, aquest servei s’ha seguit oferint amb un treball transversal de les regidories de Serveis Socials i d’Educació. Els àpats els elabora l’Escola d’Hostaleria i Turisme de la Fundació Santa Teresa, que són traslladats per la Creu Roja als menjadors, i els monitors i monitores que fan l’acompanyament són de La Ballaruga. El cost d’aquest servei és de 46.000 euros.

 

Els menjadors educatius, a part de garantir un àpat als nois i noies amb risc d’exclusió, també combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. El funcionament és el següent: quan finalitza l’horari escolar, els alumnes es traslladen a la cantina de l’institut Baix Penedès i al menjador de l’institut Mediterrània on dinen. Després de l’àpat, s’organitzen per recollir i netejar els estris i l’espai utilitzats, gaudeixen d’una estona d’esbarjo i, finalment, reben suport educatiu i un aprenentatge amb l’objectiu de poder-lo aplicar a un servei a la comunitat. Aquest menjador educatiu cobreix l’horari de 3 a 5 de la tarda i la quarantena d’alumnes estan acompanyats en tot moment per monitors i monitores.


Tant el regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez, com el d’Educació, Kenneth Martínez, valoren molt positivament aquest servei, un projecte únic de país que va néixer per una necessitat social de garantir un àpat i que es complementa amb un acompanyament educatiu, que serveix per fer una transició del pas de primària a secundària.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell