10 05 Bullying AbsentismewEl regidor d’Educació i Joventut, Kenneth Martínez, va fer balanç ahir del funcionament dels darrers mesos dels dos principals recursos que des de la regidoria s’ofereixen als joves del municipi com a acompanyament i orientació educatius: d’una banda, l’Espai Jove de Salut, i de l’altra, el servei de prevenció de l’absentisme. Uns serveis, que segons Martínez, complementen la tasca que es fa a les escoles i instituts i també des de les famílies.

L’Espai Jove de Salut és un punt d’informació juvenil on s’ofereix assessorament sobre temes que tinguin a veure amb la salut, es dinamitzen activitats per a joves relacionades amb la promoció d’hàbits saludables, la prevenció de conductes de risc i l’apropament al sistema sanitari i la xarxa associativa als joves.

D’una banda, durant aquest semestre d’any de servei s’han realitzat 32 tallers als instituts educatius de secundària, Casa d’Oficis, Escola de Turisme del Baix Penedès, Unitat d’Estudis Compartits i Centre de Dia de Pere Mata. En concret, s’han fet 6 tallers de salut, 12 tallers de prevenció de drogues, 8 tallers de prevenció a la violència de gènere i 6 tallers de sexualitat i afectivitat.

D’altra banda, el servei d’atenció directa de l’Espai Jove de Salut s’ofereix en un espai físic dins del Casal Jove del Vendrell, ubicat al carrer Isidre Ribes, 5. Els dies d’atenció són els dilluns i els dijous, de les 16h fins a les 19h. Aquest espai és gratuït i confidencial per a qualsevol persona que el necessiti. Durant aquest primer semestre d’any 2018, el Servei de Salut ha atès un total de 144 persones joves. D’aquest total d’atencions, 74 van ser nois i 40 noies. El gran gruix de consultes han estat sobre temàtica de sexualitat i afectivitat, seguides de les consultes relacionades amb la parella i, en tercera posició, les consultes relacionades amb la salut emocional. A més, durant aquest primers sis mesos de l’any 2018, des de l’Espai Jove de Salut s’han facilitat un total de 448 preservatius, 91 lubrificants i 8 preservatius femenins.

Un altre dels vessants destacats de l’Espai Jove de Salut és el projecte “Prou Bullying al Vendrell”, iniciat a l’abril del 2016 amb l’objectiu de poder donar resposta i cobertura a qualsevol jove, infant i/o adolescent, familiar o bé persona interessada que estigués o, que tingués coneixença d’estar en situació d’assetjament entre el seu grup d’iguals. El servei de “Prou Bullying al Vendrell” consisteix en facilitar una línia telefònica amb aplicatiu de WhattsApp, juntament amb un correu electrònic (bullyingvendrell@gmail.com) per a que qualsevol persona pugui contactar i ser atesa.

Durant l’any 2017 es van posar en contacte 13 persones al Servei Brou Bullying al Vendrell, de les quals 10 eren realitats relacionades amb l’assetjament entre iguals.

En el què portem d’any 2018 s’han atès dues trucades de dos familiars de menors d’educació primària, una relacionada amb assetjament entre iguals, i l’altre d’un pare que necessitava assessorament per uns incidents que havien passat a l’hora del menjador.

També aquest any, en col·laboració amb l’Oficina de Relacions a la Comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra del Vendrell es van realitzar dues xerrades informatives a les AMPES de les escoles Marta Mata i Àngel Guimerà del Vendrell sobre prevenció de l’assetjament entre iguals.

L'Ajuntament continuarà treballant aquest curs per reduir l’absentisme escolar al Vendrell

Durant el curs 2017-2018 es van registrar 122 casos d’absentisme escolar repartits en 4 centres d’educació secundària (representen un 7%). En acabar el curs, i després de la intervenció coordinada dels professionals que formen part del projecte contra l’absentisme escolar, la xifra es va reduir a un 3% (53 alumnes).

El terme absentisme escolar fa referència a la no assistència a classe de manera no justificada per part de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria (fins els 16 anys) al centre educatiu on està matriculat.

La intervenció que s’ha fet durant aquest curs passat ha aconseguit resultats molt positius però cal potenciar alguns aspectes clau: la conscienciació per part de les famílies i la creació de noves estratègies en matèria de prevenció.

Per a aquest nou curs s’ha previst continuar amb la campanya de sensibilització sobre la importància d’anar a escola. Es posarà a l’abast dels alumnes i de les famílies uns tríptics informatius sobre les conseqüències de les faltes d’assistència i de com actua l’Administració en cas d’absentisme escolar.

L’absentisme és un fenomen complex, ja que acostuma a ocultar problemàtiques socials molt més complicades que necessiten una intervenció coordinada dels professionals corresponents. Per aquest motiu es va crear la Comissió Municipal d’Absentisme escolar, i des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell es va redactar un protocol amb la finalitat de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi del Vendrell, en el qual tots els organismes implicats actuen d’una manera conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per a prevenir i disminuir l’absentisme escolar a secundària.

Les parts que intervenen en aquest projecte són els centres educatius, l’Àrea d’Educació i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell, els Equips d’Atenció Psicopedagògica, els Serveis Socials Bàsics, la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Inspecció Educativa, i per descomptat les famílies afectades.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell