10 02 Ple votacio webEl ple extraordinari del passat dimarts 2 d’octubre va aprovar el Compte General de l’exercici 2017 amb 10 vots a favor (Govern i PP), 4 en contra (SSP, SP i ERC) i 6 abstencions (PxC i Cs).

 

El Compte General presenta un pressupost que, en la seva consolidació, es tanca de forma equilibrada amb 85.000 euros negatius, una xifra poc significativa derivada per dos criteris que s’han canviat en la seva execució: una és la comptabilització de les bestretes de subvencions i l’altra és l’amortització anticipada d’uns préstecs també derivats del resultat de l’any anterior. Si no s’hagués tingut en compte aquests canvis, l’exercici del 2017 s’hauria tancat amb un resultat positiu d’entre un milió i mig i dos milions d’euros. Respecte al pressupost inicial, hi ha una reducció perquè hi havia una partida de 5 milions d’euros relacionada amb la constitució de la nova empresa del servei d’aigües i que en el 2017 no es va concretar, i perquè la liquidació del cànon hidràulic tampoc es va efectuar.

En relació al pressupost del 2016, els ingressos s’han mantingut i la despesa s’ha incrementat un 9%. El deute segueix la tendència de disminució amb un tancament al 2017 de 56,98 milions d’euros, que representa un 113%. Si al 2012 el deute era d’un 195%, amb la gestió efectuada en els darrers sis anys, s’espera poder tancar l’exercici del 2018 per sota del 110%, la qual cosa suposarà poder tenir uns marges de possibilitats i de capacitat de gestió superiors. El pendent de pagament a proveïdors es continua reduint i al 2017 està en 3,32 milions d’euros, que és una xifra normal per l’evolució de l’activitat de l’Ajuntament. El període mitjà de pagament al quart trimestre de l’exercici es va situar en 53,87 dies.

La sessió va tenir l’absència del regidor Alfredo Valdivieso (SP) i es va retirar el segon punt de l’ordre del dia sobre un expedient de modificació de crèdits.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell