L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament de Cultura a través de la Direcció General de Política Lingüística, elabora l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. A partir del mes de setembre i fins l'octubre, es portarà a terme la recollida d'informació telefònica i presencial d'aquesta enquesta.
 
L'empresa "Institut Opinòmetre" és l'oficialment autoritzada per a la gestió i els seus agents, degudament autoritzats, són els que es presentaran als domicilis dels titulars seleccionats.
 
Els resultats d'aquesta Enquesta es publicaran el segon trimestre de 2019 a la pàgina www.idescat.cat i a www.llengua.gencat.cat on també hi trobareu la informació d'edicions anteriors.
 
Per a més informació tècnica i de legalitat podeu adreçar-vos al telèfon 900400817 o a l'adreça electrònica usoslinguistics@idescat.cat

 ©2019 Ajuntament del Vendrell