07 31 Plew-El Ple de l’Ajuntament del Vendrell, celebrat aquest dimarts 31 de juliol, va aprovar la ratificació del decret d’alcaldia número 1103, relatiu a la interposició d’un recurs d’apel·lació contra la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el procediment relatiu al requeriment a l’empresa Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli Sl perquè solucioni les deficiències i la manca de manteniment de l’Escola Municipal de Música Pau Casals. El punt va quedar ratificat per 16 vots a favor (Govern+PxC+Cs+PP+ERC) i 4 abstencions (SSP i SP).


-El ple va aprovar també la dissolució del Patronat Municipal de l'Auditori Pau Casals, seguint amb el procés iniciat el 2012 de simplificació de l’estructura administrativa del consistori i emmarcat en el Pla d’ajust vigent, que contempla com a una de les mesures la dissolució d’organismes autònoms. El punt es va aprovar per 13 vots a favor (Govern+Cs+PP+ERC) i 7 abstencions (PxC+SSP+SP). Abans del 2012, l’Ajuntament tenia fins a 13 figures jurídiques diferents, entre patronats, empreses mercantils i el mateix Ajuntament. En aquests anys s’han anat dissolent el Patronat d'Esports, el de Promoció Econòmica i el Turisme, que van passar a formar part de l’Ajuntament, així com algunes empreses. Els dos únics patronats que seguiran actius seran el del Museu Deu —que no es pot anul·lar perquè respon a un mandat testamentari i el de l'Hospital Asil Sant Salvador, per la seva càrrega històrica.


-El ple d'aquest dimarts també va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit, per algunes factures pendents de cobrar de serveis prestats l'any passat, que no es van poder comptabilitzar al pressupost anterior. Són factures de l'Ajuntament, així com dels patronats de l'Auditori i de l'Hospital Asil Sant Salvador, que ascendeixen a uns 66.000 euros. En aquest punt, i per incompatibilitat, es va absentar el regidor del PP, Jero Merino. El punt va quedar aprovat per 8 vots a favor (Govern+PP) 11 abstencions (PxC+Cs+SSP+SP+ERC).


-El ple va aprovar la bonificació de l’Impost de construccions a la Fundació Apel·les Fenosa per restaurar la gàrgola de la façana, atès que hi concorren circumstàncies de caràcter cultural i històrico-artístiques. El punt es va aprovar amb 18 vots a favor (Govern+PxC+Cs+SSP+PP+ERC) 2 abstencions (SP).


-En l’apartat de mocions i propostes, el grup municipal de Sí Se Puede va presentar una proposta de creació, senyalització i adequació del Camí de ronda “El sender mediterrani”, en considerar que podria representar una millora de l’atractiu turístic del municipi, convertint-lo en un eix vertebrador costaner per a la pràctica del senderisme. En concret, el ple va acordar crear un grup de treball per part de l’Ajuntament per estudiar el traçat del camí de ronda al pas pel municipi i demanar al Ministeri de Costes la redacció d’un projecte de senyalització i adequació del camí, així com una aportació econòmica necessària per tirar en davant el projecte. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

-La proposta presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de millora de les interconnexions ferroviàries del Baix Penedès també es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics. En concret, el ple va acordar instar a les autoritats i organismes competents (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Autoritat Territorial de Mobilitat de Tarragona, ADIF i RENFE) que els trens de la línia R4 que actualment finalitzen el seu trajecte a Vilafranca del Penedès i que queden varats a l’estació dels Monjos, continuïn el seu servei fins a l’estació de Sant Vicenç de Calders. I també que els trens de la línia R4 que actualment inicien el seu recorregut a l’estació de Vilafranca del Penedès, ho facin des de l’estació de Sant Vicenç de Calders.

-El grup municipal de Sí Se Puede i de Ciutadans van presentar una moció per recolzar les demandes del Comitè d’Empresa de la Xarxa Santa Tecla i instar al Departament de Salut de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per evitar la saturació laboral i dels serveis mèdics que ha denunciat el propi personal sanitari. La moció també acorda instar al gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona a donar resposta a la petició feta fa un mes pel comitè d’empresa d’atenció primària per reunir-s’hi i tractar els temes exposats anteriorment.

El Ple d’aquest dimarts va tenir l’absència del regidor Josep Marrasé (no adscrit).©2019 Ajuntament del Vendrell