Campanyes trànsitwLa Policia local ha dut a terme, en els últims dies, diverses actuacions relacionades amb la seguretat del trànsit. En concret, en aquests controls de la Policia local s'han registrat 4 infraccions per conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts; 2 infraccions per conduir sense haver obtingut mai permís i llicència, 2 infraccions per negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, 8 infraccions per conduir sota els efectes de l'alcohol i 1 infracció per conduir sota els efectes de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell