D’acord amb l’operatiu coordinat per la vicepresidència del Govern d’Espanya per acollir als refugiats procedents del vaixell Aquarius, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i altres Federacions territorials estan recollint les demandes d’acollida d’aquells municipis que reuneixin les condicions establertes a aquesta finalitat.

 

L’Ajuntament del Vendrell ha comunicat a l’FMC l’interès de formar part de la xarxa de municipis que integren aquest dispositiu per tal de contribuir a facilitar una resposta coordinada, ràpida i eficaç a aquest drama humanitari.

 

Des de la Regidoria de Serveis Socials s’està redactant la proposta de recursos disponibles i el nombre de persones que es podrien acollir.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell