06 01 Reunió equips directius primàriawEl regidor d'Infància i Joventut del Vendrell, Kenneth Martínez, es va reunir ahir dijous amb els equips directius de les escoles de primària del Vendrell per tal d’iniciar el procés de constitució del Consell Municipal d'Infància al municipi.

Aquest és el primer pas per tirar endavant el Consell d'Infants del municipi, la creació del qual es va acordar per unanimitat de tots els grups polítics en el Ple ordinari del mes d’abril arran d’una proposta del grup de Sí Se Puede-El Vendrell.

Els Consells municipals dels nens i de les nenes són espais específics per a la participació infantil activa en el marc del govern local. Es tracta d'un mecanisme per a la col·laboració activa entre nens, nenes i adults en les polítiques municipals.

El Consell estarà integrat per alumnes del cicle superior de primària que representaran als seus companys i estarà regulat per un Reglament que caldrà elaborar. En el proper curs escolar està previst continuar treballant per fer realitat aquest projecte participatiu dels escolars de la vila.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell