05 29 ple webEl Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar ahir de forma definitiva, en la sessió ordinària del mes de maig, el pressupost de la Corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici 2018, després de desestimar la única al·legació presentada durant el període d’exposició pública.

En concret, l’al·legació presentada pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya no es va acceptar per no ajustar-se a cap dels tres supòsits que la llei contempla per presentar al·legacions a un pressupost. Els comptes es van aprovar per 10 vots a favor (Govern+PP), 7 en contra (Cs+SSP+SP+ERC) i 3 abstencions (PxC).

 

El pressupost consolidat ascendeix a 58,4 milions d'euros, un 3% més que l’any passat. Un increment que ve donat principalment per la previsió que es puguin ingressar 5 milions d’euros com a aportació de la nova empresa d’aigües que s’ha de constituir. Pel que fa a l’estalvi corrent, el pressupost del 2018 es manté estable i es situa al voltant dels 8 milions d‘euros, que es destinen a amortització del deute. Del capítol d’inversions d’aquest 2018, un dels més alts dels últims anys, en destaca la reserva de 2,2 milions d’euros per a la possible anul·lació de la modificació del contracte de l'Escola de Música. L’altra inversió important, d’1,6 milions d’euros, és la remodelació dels carrers Prat de la Riba i Doctor Robert, per l'ampliació de l'illa de vianants.

D’altra banda, i també en l’àmbit econòmic, el Ple d’ahir va donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament del primer trimestre d’aquest any 2018, que es situa en 41,34 dies, millorant els 57 dies de l’últim trimestre del 2017.

Pel que fa a l’àmbit urbanístic, el Ple va aprovar la proposta per verificar el Text Refós del Projecte de Modificació Puntual del Pla General núm. 15 "La Pasterassa", que incorpora les prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, de data 16 de juliol de 2015. El punt es va aprovar amb 10 vots a favor (Govern+PP+ERC), 6 abstencions (Cs+SSP+SP) i 3 en contra (PxC).

La sessió d’ahir també va aprovar la proposta de resolució de les al·legacions al reglament regulador de la comissió per la racionalització dels recursos humans i la modernització de la gestió pública amb 9 vots a favor (Govern+PP), 9 abstencions (PxC+Cs+SSP+ERC i 1 vot en contra (SP).

El ple va aprovar també adherir-se al sistema central d'adquisicions que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, que permet que els ens locals puguin utilitzar la contractació centralitzada de productes, béns mobles i serveis, mitjançant la formalització d’acords marc o centralitzant la compra dels mateixos. Aquesta adhesió beneficia als ajuntaments per presentar unes condicions econòmiques més avantatjoses i alhora una simplificació dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels tràmits de licitació i adjudicació. El punt es va aprovar per 16 vots a favor (Govern+PxC+Cs +SSP+ERC) i 3 abstencions (PP+SP).

El ple va aprovar la bonificació sobre part de la quota íntegra de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) a favor de l'entitat Comunitat de Propietaris Edifici Torre de Sant Salvador per 18 vots a favor (Govern+PxC+Cs +SSP+PP+ERC) i 1 abstenció (SP).

D’altra banda, a la sessió d’ahir es va desestimar declarar d'especial interès i d'utilitat municipal les obres demanades per la mercantil Funerària Selva SL i aprovar la bonificació de l'ICIO per les obres d'ampliació del Tanatori. El punt va quedar desestimat amb 10 vots en contra (PxC+Cs+SSP+SP+ERC) i 9 a favor (Govern+PP).

 

Propostes i mocions

-El ple va desestimar, després d'incloure una sèrie d'esmenes al text original, la proposta de resolució de PxC per protegir el medi ambient a les platges del Vendrell. El punt va quedar desestimat amb 8 vots a favor (PxC+Cs+PP) i 11 vots en contra (Govern+SSP+SP+ERC).

-El ple va aprovar per unanimitat la moció de l’equip de govern per aprovar una declaració institucional de posicionament davant la sentència judicial de l’Audiència Provincial de Navarra en l’anomenat cas de “La Manada”. La moció acordava instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el supòsit d’abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió sexual i violació; donar suport incondicional a les víctimes de les agressions sexuals i donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència.

-La moció de l’equip de govern per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim es va aprovar amb 17 vots a favor (Govern+PxC+Cs+SSP+SP+ERC) i 2 abstencions (PP). Aquesta va acordar constituir un grup de treball amb els ens responsables de la conservació
del nostre litoral i vetllar perquè es realitzin els estudis i les accions pertinents per tal de tenir un projecte global de la situació del nostre litoral i que eviti la seva regressió.

-La moció presentada pel grup municipal de Som Poble per manifestar el rebuig de l’Ajuntament del Vendrell a l’atac d’Israel contra el poble palestí va quedar aprovada per 16 vots a favor (Govern+PxC+SSP+SP+PP+ERC) i 3 abstencions (Cs).

-La moció presentada pel grup municipal de Som Poble per l’execució d’un pla d’acció urgent per solucionar la situació defectuosa d’una gran part dels elements d’enllumenat públic es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

-La moció presentada pel grup municipal de Partit Popular per tal d’instar a la Generalitat de Catalunya a mantenir l’actual sistema de repartiment de la recaptació de la taxa turística es va aprovar amb 15 vots a favor (Govern+PxC+Cs+PP), 3 abstencions (SSP+SP) i 1 vot en contra (ERC).

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de millora del pas sota la via que uneix els barris de Coma-ruga i el Francàs va ser aprovada per unanimitat.

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en favor d’auditar el contracte d’enllumenat públic municipal es va aprovar per 12 vots a favor (PxC+Cs+SSP+SP+PP+ERC) i 7 en contra (Govern).

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya del foment, divulgació i ensenyament de les sardanes com a element del patrimoni cultural va quedar aprovada per 11 vots a favor (PxC+Cs+SSP+SP+PP+ERC) 7 en contra (Govern) i 1 abstenció (Mar Negro, de Cs).

El Ple d’aquest dimarts va tenir l’absència del regidor de Som Poble, Rubén Suán. També, en aquest cas a partir del punt 4, es va absentar l’alcalde, Martí Carnicer, per motius de salut. La sessió va ser presidida, a partir d’aquest punt, per l’alcaldessa en funcions, Eva M. Serramià.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell