05 11 neteja diposits webAigües de Tomoví, empresa mixta municipal que gestiona la xarxa d’abastament i sanejament del Vendrell, està duent a terme la neteja i desinfecció dels dipòsits d’emmagatzematge, que subministren aigua al municipi.

 

Durant les darreres setmanes s’han realitzat les neteges dels dipòsits del Nirvana Masos, Les Mates i Tomoví.

 

El gerent del Servei Municipal d’Aigües de l’Ajuntament del Vendrell, Sergi Martí explica que “els treballs consisteixen en el buidat del dipòsit, així com la seva neteja i posterior desinfecció”. Amb les neteges realitzades en aquests dipòsits, “s’assoleix la planificació de neteja fixat per aquest any, juntament amb els ja realitzats de l’Oasis, Pla de Cranc, Nirvana Intermig, Masia Blanca i Mas Borràs, i s’aconsegueix l’objectiu de complir amb el Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament, que té el Servei Municipal d’Aigües per tal de donar compliment al Pla de Vigilància i Control de les aigües del consum humà de Catalunya (desembre del 2005) derivat del RD 140/2003 del 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua pel consum humà BOE numero 45 del 21 de febrer del 2003”.

Tal i com ha explicat la regidora de Serveis de l’Ajuntament del Vendrell i consellera d’Aigües de Tomoví, Camil·la Barnadas: “D’aquesta manera, es garanteix la qualitat de l’aigua de consum humà que arriba a les aixetes de les cases dels vendrellencs”.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell