Amb motiu d'una incidència amb els serveis postals, hi ha hagut un retard en l'enviament de les cartes de pagament d'impostos.
 
A dia d'avui ja està resolta aquesta incidència. De totes maneres, BASE ha informat que s'ha decidit ampliar el termini de pagament voluntari per als no domiciliats d'escombraries, guals i vehicles fins al 29 de juny.
 
D'altra banda, si no es reben les cartes de pagament, també es poden sol·licitar a BASE (tel. 977 66 01 29) per rebre-les per correu electrònic.
 
El calendari del contribuent es pot consultar al web municipal: http://www.elvendrell.net/images/stories/tramits/CALENDARI_CONTRIBUENT_2018.pdf

 ©2019 Ajuntament del Vendrell