04 12 rp fons social aigues tomovi webEl Fons Municipal Social de Solidaritat de l’Ajuntament del Vendrell és una iniciativa gestionada pel Servei d’Aigües Municipal Aigües de Tomoví, en col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials, dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica. Aquest fons es va iniciar el setembre del 2015 i s’hi van destinar 5.930 euros. Durant el 2016 es va ampliar fins als 12.600 euros. I des del 2017 s’hi destinen 20.000 euros.

 

L’objectiu del Fons Municipal Social de Solidaritat, a partir del Protocol per a l’atorgament d’ajuts per als subministraments, és garantir l’accés a l’aigua potable a tots els ciutadans que no poden fer-se càrrec del pagament de la factura de l’aigua, independentment que prèviament s’hagin apuntat, o no, com a beneficiaris de la tarifa social o de la tarifa bonificada d’ampliació de trams.

 

En aquest sentit, cal destacar la regularització de la situació d’algunes famílies amb la instal·lació de comptadors solidaris: des de l’any 2015 se n’han instal·lat 61. La instal·lació d’aquests comptadors es determina a partir d’un informe de convivència de la Policia Municipal i d’una valoració de la situació socioeconòmica de la família per part de Serveis Socials.

Cal dir que els ajuts, excepte en situacions d’urgència social, es basen en la coresponsabilitat, en què el beneficiari es fa responsable d’una part del cost del consum d’aigua segons el que determini la valoració dels Serveis Socials. Des del 2015, s’han realitzat 151 ajuts a famílies que no poden fer front a les factures del consum d’aigua.

Amb aquest Fons Municipal Social de Solidaritat es posa en valor la sensibilitat per part d’Aigües de Tomoví sobre la situació de moltes famílies del municipi que es troben en una situació de vulnerabilitat. Aquesta sensibilització també es fa palesa amb l’aportació de recursos al Centre de distribució d’aliments de Càritas del Vendrell.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell