03 27 Renovació clavegueram carrers Xipres i Baladres webAigües de Tomoví, l’empresa mixta municipal que gestiona la xarxa d’abastament i sanejament del Vendrell, ha executat obres de millora de la xarxa de clavegueram als carrers dels Xiprers i dels Baladres (Coma-ruga).

 

El gerent del Servei Municipal d’Aigües de l’Ajuntament del Vendrell, Sergi Martí, ha explicat que “els carrers dels Xiprers i dels Baladres disposen en el traçat afectat d’una claveguera molt antiga, que es troba en l’actualitat molt malmesa. Es tracta d’una xarxa molt antiga formada per tub de formigó de 250 mm de diàmetre nominal que a causa del sulfhídric, amb el temps, s’ha anat descomponent i provocant despreniments”.

 

En aquest sentit, el problema es deriva quan a l’hora de fer el manteniment preventiu d’aquesta instal·lació és impossible practicar la neteja, de manera que aquest fet provoca el conseqüent embús de la claveguera que repercuteix finalment al consumidor en forma de possibles filtracions. Amb aquesta actuació es pretén millorar la xarxa de residuals i garantir una correcta evacuació de les aigües residuals d’aquesta zona.

A més, en la renovació del clavegueram del carrer dels Xiprers es va detectar que hi havia un pal de Telefònica que estava podrit amb perill de caiguda. Es va avisar la companyia, que va canviar-lo per evitar possibles accidents.

La regidora de Serveis de l’Ajuntament del Vendrell i Consellera d’Aigües de Tomoví, Camil·la Barnadas, ha explicat que “com la xarxa de clavegueram discorre per la vorera, s’ha aprofitat per refer aquesta, ja que es trobava molt malmesa per les arrels dels arbres, entre d’altres causes, que feia molt difícil caminar i pràcticament impossible poder transitar amb una cadira de rodes o crosses. De la mateixa manera, s’ha procedit al canvi del pal de Telefònica al veure el seu mal estat i així evitar possibles accidents.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell