03 02 viapublica francas carrer murillo webLa Regidoria de Via Pública ha arranjat 50 metres de vorera del c/ Murillo del Francàs. Aquest tram s'ha tornat a refer perquè esta molt malmès per les arrels dels pins.
S'ha aprofitat l'actuació per millorar-ne l'accessibilitat amb una ampliació i dos passos rebaixats.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell