02 20 ple webEl Ple ordinari d’aquest dimarts va aprovar la “Política Ambiental i de Qualitat de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs” per 17 vots a favor (Govern+Cs+PxC+PP+ERC) i 4 abstencions (SSP i SP). Es tracta d’un document que recull les propostes perquè les platges del municipi ofereixin uns serveis i una gestió de qualitat, tant des del punt de vista dels usuaris, com ambiental, legislatiu, etc, i que permeti obtenir novament la certificació de qualitat ISO.

 

-El Ple va aprovar, inicialment, un expedient de modificació de crèdits per 10 vots a favor (Govern+PP), 5 en contra (SSP, SP i ERC) i 6 abstencions (PxC+Cs). Segons l’alcalde, aquesta modificació es deu al fet que es treballa amb un pressupost prorrogat i calia fer canvis en la nomenclatura d’algunes partides abans de tenir el pressupost definitiu. D’altra banda, també hi havia partides que ja no són vigents i es donen de baixa. Aquesta modificació quedarà absorbida quan s’aprovi el pressupost del 2018.

-La proposta presentada pel grup municipal de Ciutadans per dotar d’elements de seguretat a la via verda va quedar aprovada, amb una esmena del punt 1 (proposada pel govern), que acorda analitzar les diferents iniciatives més adients per millorar la seguretat de les persones que fan ús dels camins del municipi. Es va retirar el tercer punt de la proposta de Cs. La proposta va tirar endavant amb 17 vots a favor (Govern+Cs+PxC+PP+ERC) i 4 en contra (SSP+SP).

-La proposta presentada pel grup municipal de Som Poble per tal que els serveis de competència municipal es gestionin de la forma més eficient i sostenible possible es va aprovar per unanimitat de tots els grups del consistori.

-La moció conjunta que van presentar els grup municipals de Som Poble i Si Se Puede el Vendrell de suport a la vaga feminista del 8 de març del 2018 va quedar aprovada amb 16 vots a favor (Govern+PxC+SSP+SP+ERC), 2 en contra (PP) i 3 abstencions (Cs).

-La moció presentada pel grup municipal de Si Se Puede El Vendrell per la defensa de les persones pensionistes i jubilades va quedar aprovada per 16 vots a favor (Govern+PxC+SSP+SP+ERC), 2 en contra (PP) i 3 abstencions (Cs).

-La moció presentada pel grup municipal de Si Se Puede El Vendrell per proposar l’adhesió a la xarxa municipalista contra el deute il·legítim i les retallades va quedar aprovada per 16 vots a favor (Govern+PxC+SSP+SP+ERC) i 5 en contra (CS+PP).

-A proposta de l’alcalde, el grup municipal del Partit Popular va retirar de l’ordre del dia la seva moció sobre el sector 20 “Muntanyeta Nord” per fer canvis en el redactat i poder presentar-la en un proper ple.

-La moció presentada pel grup municipal del PP per instar a l’Ajuntament a que iniciï les negociacions amb ADIF per a adequar els terrenys confrontants a l’estació de Sant Vicenç de Calders com a zona d’aparcament públic va quedar aprovada per 13 vots a favor (Govern+Cs+PP) i 8 en contra (PxC+SP+SSP+ERC).

-La moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a que l’Ajuntament impulsi la rebaixa de les tarifes dels aparcaments públics va quedar aprovada per 16 vots a favor (Govern+PxC+Cs+PP), 2 en contra (SP) i 3 abstencions (SSP +ERC).

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a favor de continuar amb la posada a punt de l’espai de les Madrigueres es va aprovar amb 16 vots a favor (Govern+PxC+SSP+SP+ERC), 2 en contra (PP) i 3 abstencions (Cs).

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a favor de l’adequació dels accessos a la urbanització Torreblanca del Vendrell es va aprovar per unanimitat i amb una esmena del govern, en el sentit d’instar al Ministeri de Foment a cercar solucions per garantir la seguretat dels vianants i bicicletes en aquest punt.

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per demanar al Govern municipal el compliment de les mocions aprovades pel ple va quedar aprovada amb 13 vots a favor (PxC+ Cs+SSP+SP+PP+ERC) i 8 abstencions (Govern). Inicialment, la moció només demanava el compliment de les mocions aprovades per ERC, però a proposta d’altres grups de l’oposició, es va ampliar al compliment de les mocions de tots els grups.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell